CIZÍ PŘEDMĚT V OKU PSA. Mezi třetím víčkem a rohovkou byla dlouho uvízlá osina, která se do levého oka dostala zřejmě při běhání ve vysoké trávě. Osina svými ostrými okraji významně bolestivě traumatizovala a poškozovala rohovku, u které došlo k porušení celistvosti, vaskularizaci, zakalení a hnisavému zánětlivému procesu, který přešel i na spojivku. Hrozila trvalá ztráta funkce vidění. Cizí předmět byl odstraněn a ihned zahájena lokální i celková terapie. Během 14 dní došlo k významnému zlepšení. Náš pacient naštěstí tento problém zvládl a funkce oka zůstává zachována.

Na obrázku může být: pes a text

CIZÍ PŘEDMĚT V OKU ŽAKA. Nastal docela neobvyklý případ. Papouškovi oteklo levé oko, které bolestivě přivíral několik hodin. Při vyšetření a revizi oka v ordinaci bylo překvapivě zjištěno, že se v něm nachází smotek blíže neidentifikované textilie, který dráždil okolní tkáně a způsobil zánětlivý edém. Do oka se zřejmě nešťastně dostal při hře na koberci nebo při drbání, kdy smotek mohl být zachycen na drápku.????? Cizí předmět se podařilo odstranit, naštěstí nedošlo k nenávratnému poškození tkání. Oko bylo terapeuticky ošetřeno, je vpořádku bez následků a u pacienta došlo k rychlé úlevě…..

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a pták

PŘÍBĚH CODYHO S HANDICAPEM. Chtěl bych se zmínit o devítiletém kříženci, který si před sedmi léty velice vážně poranil pravou pánevní končetinu, která byla natolik poškozená , že jediná šance a řešením pro zachování života byla amputace její nekrotické části v oblasti hlezenního kloubu. Díky majiteli, který se nechtěl vzdát možnosti Codymu tuto šanci dát i za cenu tohoto tělesného handicapu, bylo rozhodnuto realizovat tento zákrok. Nakonec tento plán vyšel, pes i jeho trpělivý majitel se s tímto problémem naučili žít a vzájemně se doplňovat. A HLAVNĚ život našeho pacienta je již sedmý rok téměř plnohodnotný… !!……. ( Na fotkách je pacient aktuálně na klinickém vyšetření sedm let po úrazu. Tento příspěvek je napsán se svolením jeho majitele.)

Mikroskopický nález vajíček a makroskopický nález dospělých škrkavek (Ascaridia platyceri) v trusu papouška. Je to relativně častý nález. Zamoření endoparazity významně oslabuje organismus, jeho imunitní systém a při velké invazi může dojít k obturaci střeva, vyčerpání, snížení tělesné hmotnosti i úhynu. Doporučuji nepodceňovat pravidelná parazitogická vyšetření trusu minimálně 1-2x ročně a následně cílené odčervení……(ukázka z naší ordinace)……………Mikroskopic finding of eggs and macroskopic of adult roundworms (Ascaridia platyceri) in excrement parrot. This is a relatively common finding. I recommend not to underestimate the regular parasitological examination of the feces of your parrots.

U amazonka černotemenného ( Pionites melanocephala ) došlo při dokrmování k uvíznutí krmné pryžové sondy dlouhé asi 3 cm v jícnu. Došlo k zablokování zažívacího ústrojí.. Jediným řešením této situace bylo urgentní chirurgické odstranění této sondy v celkové anestezii. Papoušek zákrok zvládl a po třech týdnech je zcela bez problémů, aktivní a veselý jako dříve.
…….In the parrot (Pionites melanocephala), a feed rubber probe about 3 cm long in the esophagus was stuck while feeding. There was a blockage of the digestive tract. The only solution to this situation was an urgent surgical removal of the probe in general anesthesia. The parrot has mastered the procedure and after three weeks is completely without problems, active and cheerful as before.

Retence dvou vajíček u želvy hvězdnaté (Geochelone elegans). RTG vyšetření odhalilo zadržená vajíčka při snůšce v dutině tělní, Vzhledem k tomu, že příčný rozměr u těchto vajíček je o něco menší než otvor mezi pánevními kostmi a tím průchodný, je u takových případů možným řešením konzervativní stimulace snůšky – inj. aplikace hormonálních a calciových preparátů.(..ukázka z naší praxe)

Na obrázku může být: text

PYOMETRA – ukázka sonografického nálezu u feny z naší praxe. Jedná se o pokročilé a kritické stadium zánětu dělohy, která je značně zvětšená a naplněna patologickým obsahem. Hrozí její ruptura a uvolnění tohoto obsahu do prostoru dutiny břišní, sepse a následně úhyn. Tato situace vyžaduje urgentní řešení.

ATONIE DĚLOHY – absence porodních kontrakcí dělohy pokračovala u rodící feny i po medikamentózní stimulaci a tím významně zkomplikovala porod, který musel být ukončen císařským řezem. Nakonec vše dopadlo dobře jak pro všechna štěňata, tak pro matku. Bílé štěně, které muselo být po vybavení z dělohy intenzivně kříšeno, bylo paradoxně už půl hodiny po porodu nejaktivnější.

STRANGULACE PRSTŮ U JEŽKA BĚLOBŘICHÉHO (Atelerix albiventris). U našeho pacienta došlo k neobvyklému případu, kdy zřejmě při volné chůzi po bytě, kde jsou koberce došlo po dobu několika dní k namotání vláken dokola v metatarsální oblasti (nárt) na zadní končetině a tím nastalo zaškrcení článků prstů, do kterých se jen velice omezeně dostávala krevní výživa a začalo docházet k nekrotizačnímu a zánětlivému procesu. Ježek začal být neklidný bolestí, nožku nezatěžoval a omezil příjem potravy. Klinické vyšetření nebylo jednoduché, protože při jakékoliv manipulaci s ním, byl vyvolán silný obranný reflex a pacient se stočil do klubíčka (pichlavá koule). Přístup ke končetině a její objektivní zhodnocení mohlo být provedeno jenom v celkové anestezii, kde zároveň bylo zaškrcení způsobené vlákny a chlupy uvolněno, odstraněno a léze ošetřena. Několik dalších dní byla končetina intenzivně lokálně i celkově ošetřována a naštěstí začalo docházet k úplným hojivým procesům bez nutnosti amputace končetiny, která hrozila. Imunitní systém pacienta začal vyhrávat a v současné době je rána téměř vyhojená. Aktuálně je pacient čilý, přijímá potravu a nožku normálně zatěžuje. Foto : 1. Odstraňování vláken a smotků z poškozené končetiny. 2. Postižená končetina po uvolnění vláken, lze zde vidět cirkulární zářezy po odstraněném zaškrcení. 3. Končetina v hojivém stadiu, kdy došlo k zacelení strangulačních rýh.

Ukázka (z naší praxe) dvou novotvarů, pro srovnání, s podobnou velikostí a vzhledem, ale s rozdílnými histologickými nálezy a biologickým chováním, které vyrostly na sliznici různé lokality dutiny tlamy u dvou různých plemen psů, samčího pohlaví, a které bránily normálnímu příjmu potravy.. Oba dva novotvary byly po operativním odstranění zaslány do referenční histologické laboratoře. V prvním případě byl diagnostikován MELANOCYTOM (nádor buněk, které produkují pigment). Už 8 měsíců po jeho terapeutickém operativním odstranění nedošlo k recidivě, pacient v současnosti nevykazuje klinické příznaky onemocnění a prognóza je příznivá. V druhém případě byl bohužel histologicky diagnostikován velice agresivní zhoubný nádor MELANOM (lokalizace tohoto typu bývá většinou na kůži, na sliznici v dutině tlamy bývá vzácná..) s prognózou nepříznivou.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí