OSINA V UCHU PSA

Uvízlá osina v uchu způsobila zánět vnějšího zvukovodu, silnou bolestivost a naklánění hlavy. Osina se dostala hluboko, téměř k bubínku. Pacient si tento problém způsobil při hře ve vysoké trávě. Naštěstí majitel přišel do ordinace včas, cizí předmět ve zvukovodu byl identifikován a odstraněn , zvukovod ošetřen. Tím se nestačily rozvinout vážnější zdravotní změny a u pacienta došlo k velké úlevě. (Poznámka : U podobných případů pozor na zatlačování cizího předmětu hlouběji do zvukovodu tamponem, musí být vytažen speciálními čelisťovými kleštěmi )

Na obrázku může být: pes

ZUBNÍ KÁMEN, PARADONTÓZA – UKÁZKA

Zubní kámen, paradontóza – foto ukázka dvou případů z naší praxe. V příspěvku je ukázka dutiny tlamy dvou psů seniorského věku, středních plemen, postižených zubním kamenem a následným zánětlivým procesem okolních tkání. Terapeutickou možností byla revize dutiny ústní v celkové anestezii, následné odstranění zubního kamene ultrazvukem, extrakce nenávratně postižených zubů a nasazení lokální i celkové terapie. Před tímto zákrokem bylo provedeno zhodnocení klinického stavu pacientů a odběr krve na biochemické a hematologické vyšetření. Foto : 1 A – U pacienta došlo v důsledku dráždění zubním kamenem k zánětlivému zduření dásní (červená šipka), bez poškození závěsného aparátu zubů, extrakce nebyla nutná. 1 B – Pacient bezprostředně po zákroku 2 A – Pacient s masivně rozvinutým zubním kamenem, pokročilou paradontózou, kdy závěsný aparát některých zubů byl nenávratně poškozen a proto muselo být přistoupeno k jejich extrakcí (červená šipka ukazuje na postižený zub P3). 2 B – Pacient bezprostředně po ošetření. ( Poznámka : Zubní kámen a následné komplikace se vyskytují u psů velice často, tento příspěvek je pouze krátkou ukázkou, nepopisuje příčiny, princip a prevenci tohoto problému…….)

Není k dispozici žádný popis fotky.

ČMELÍKOVEC KRYSÍ – MIKROSKOPICKÝ NÁLEZ

Čmelíkovec krysí (Ornithonyssus bacoti). Chtěl bych se zmínit o těchto vzácných, krev sajících kožních roztočích, kteří se v poslední době začínají vyskytovat ve zvýšené míře, především v chovech malých pet zvířat (morčata, křečci, potkani, králíčci, ježci….). Lze je vidět i pouhým okem. Tito ektoparazité byli tento týden mikroskopicky diagnostikováni na našem pracovišti. Samičky, které žijí asi 60 dní, jednorázově během 2 – 4 dní dní nasají na hostiteli krev, pak se přesunou do vnějšího prostředí, kde nakladou 80 – 120 vajíček, ze kterých se za 2 – 4 dny vylíhnou larvy, vývojový cyklus trvá asi 14 dní. Tito roztoči parazitují na těle zvířete především v noci a mohou způsobit zánětlivé kožní změny a vyčerpanost organismu. Přes den jsou schování v různých úkrytech ( škvíry, praskliny, dřevo….) poblíž zvířete. Podstatné je i to, že mohou napadnout i člověka a způsobit mu štípance. Dále tito roztoči mohou být přenášeči některých bakteriálních i virových onemocnění. K nakažení tímto parazitem může dojít především kontaminovanou podestýlkou, krmivem, napadeným novým jedincem…. (i při nákupu v zooprodejnách) ….. Pokud jsou tito roztoči diagnostikováni včas je reálná šance na jeho úplné zničení. Terapie spočívá v aplikaci speciálních ektoparazitárních přípravků na zvíře v týdenních intervalech ( 3 – 4 x ), odstranění podezřelé podestýlky, krmiva a řádné desinsekci a desinfekci prostředí včetně chovatelských pomůcek po předchozí mechanické očistě a umytí, rovněž v týdenních intervalech . ( Foto – ukázka z naší praxe : v levé části mikroskopický nález roztočů, v pravé části potenciální hostitelé )

 

Není k dispozici žádný popis fotky.

PREVENTIVNÍ ZDRAVOTNÍ TESTY U PSÍCH SENIORŮ, VĚK PSA A ČLOVĚKA – SROVNÁNÍ

PREVENTIVNÍ ZDRAVOTNÍ TESTY U PSÍCH SENIORŮ A SROVNÁNÍ VĚKU PSA S VĚKEM ČLOVĚKA . Přestože seniorský věk přináší zvýšený výskyt zdravotních komplikací v souvislosti se stárnutím organismu , mohou i tak naší zvířecí přátele dlouho prožívat plnohodnotný život. Je možno již s předstihem odhalit skryté poruchy funkce některých životně důležitých orgánů( játra, ledviny, slinivka břišní, endokrinní orgány, kostní dřeň – krvetvorba…atd..) a navrhnout preventivní opatření dříve než se stačí porucha klinicky projevit. Proto DOPORUČUJEME 1 x ročně provedení preventivních zdravotních testů – biochemické a hematologické vyšetření krve i vyšetření moči v období kdy se vaši svěřenci dostali či dostanou do seniorského věku. Tento věk je u každého jedince individuální, ale obecně lze říci, že souvisí s velikostí (hmotností) plemene. Čím je plemeno větší(obří plemena), tím seniorský věk přichází dříve a i průměrný věk je kratší. Viz. přiložené foto (naší psí pacienti, nejmenší a největší ) a tabulka (seniorský věk je vyznačen červeně).

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a pes

TYMPANIE U OVCE OUESSANTSKÉ

Ovce ouessantská – nejmenší plemeno ovcí na světě, jeho výška je maximálně 50 cm a váha maximálně 15 kg. Tato naše pacientka prodělala akutní tympanii – zdutí (vytvoření velkého množství plynu v bachoru, v důsledku špatného trávení zelené píce, který se rozpínal a tlačil na ostatní orgány, zejména plíce….). Ovečka byla bolestivě paralyzována, ztíženě dýchala a nebyla schopna se postavit. První pomocí bylo zavedení sondy do bachoru, kdy došlo vypuštění vzduchu a tím snížení komprese, následně byly aplikovány povzbuzující výživové roztoky. Naštěstí došlo u ovečky k velké úlevě, postavila se a dokonce dvě hodiny po zákroku začala přijímat potravu….pacientka bojovala a zvládla to..viz video z hospitalizačního boxu naší ordinace. Poznámka : majitelka ovce se dostavila k řešení tohoto akutního stavu naštěstí včas.

ÚRAZ MNÍŠKA ŠEDÉHO

Na tohoto pacienta nešťastnou náhodou mírně stouplo dítě. Naštěstí, kromě šokové situace, ve které docházelo k dezorientaci a ztrátě rovnováhy, nedošlo k vážnějšímu pohmoždění vnitřních a vnějších orgánů. Po aplikaci výživových roztoků a analgetik došlo k výraznému zlepšení a reflexy papouška začaly být téměř normální. Byl nastaven klidový režim a pozorování . Šance na úplné zotavení je. ( Mníšek šedý, Myiopsitta monachus, ve volné přírodě žije v Jižní Americe. Vytváří kolonie a buduje společná hnízda. Přírodní zbarvení je zelené a šedé. Náš pacient je zbarven modře – jedná se o barevnou mutaci).

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a pták

BENIGNÍ NOVOTVAR MLÉČNÉ ŽLÁZY FENY – FIBROADENOM

FIBROADENOM – benigní novotvar mléčné žlázy u feny. Ukázka jednoho z dalších příkladů operativního řešení novotvaru mléčné žlázy, které mají příznivou prognózou. Jedná se o desetiletou fenu malého plemene. Novotvar do velikostí menší švestky vyrostl během asi 6 měsíců. Bylo provedeno předoperační vyšetření včetně hematologického a biochemického vyšetření krve. Operativně byl odstraněn nejenom nádor, ale i celá postižená mléčná žláza – mastektomie a vzorek byl zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře, která potvrdila výše uvedenou diagnózu. Dva měsíce po zákroku je operační rána klidná a fena je bez patologických příznaků. ( ukázka z naší praxe)

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a text

PORANĚNÍ JAZYKA U ARY ARARAUNY PO POKOUSÁNÍ FRETKOU

PORANĚNÍ JAZYKA U ARY ARARAUNY PO POKOUSÁNÍ FRETKOU. V naší ordinaci jsme řešili kuriózní případ, kdy fretka při hře s arou pokousala a natrhla její jazyk. Majitel se dostavil s vystresovaným, apatickým a krvácejícím pacientem. Pacienta jsme po celkovém vyšetření ihned uvedli do celkové anestezie a zhodnotili lokální situaci. Jazyk byl asi z jedné třetiny natržen a silně krvácel. Byla provedena sutura oddělených části jazyka a zastaveno krvácení. Papouškovi byla nasazena antibiotika a v injekční formě byly aplikovány výživové a rehydratační roztoky. Druhý den po zákroku se ara chovala mírně apaticky, ale měla zájem o okolí , potravu přijímala opatrně a komunikovala. Pět dní po zákroku se chovala zcela normálně a dnes můžeme konstatovat, že toto poranění je bez následků. Foto : 1. papoušek v celkové anestezii při šití jazyka, 2.3.4. Pacient na kontrole 14 dní po zákroku je zcela v pořádku, 5. viník fretka 

THE TONGUE OF THE PARROT (ARA ARARAUNA) WAS BITTEN BY THE FERRET. (Parrot and ferret played together.)
The tongue was bleeding haevily. In general anesthesia, suture of torn tongue sections was performed and overall therapy was begun. The parrot, fourteen days after the start of therapy, has taken the food normally and is currently quite right. PHOTOS : 1-Sewing the wounnded tongue in general anesthesia 2,3,4 -The parrot is fourteen days after the start of the therapy without clinical symptoms 5- Ferret (An examle of a curious case from our practice)

Na obrázku může být: pták

KOŽNÍ NOVOTVAR NA HLAVĚ PSA

Ukázka dalšího optimistického – pozitivního vyřešení kožního nádorovitého procesu u šestileté fenky německého ovčáka, kdy na kůži hlavy vyrostl během čtyř měsíců kulatý novotvar velikostí větší třešně. Na fotce je zachycena situace před operaci a tři měsíce po zákroku. V současnosti je náš pacient zdráv, bez příznaků recidivy. Poznámka : stále platí věta, která působí jako fráze : “ Čím dříve je nalezený podezřelý útvar na těle řešen dokud je malý a v počátečním stadiu, tím je šance na úplné vyléčení významně větší“ ( příspěvek je zveřejněn se souhlasem majitele pacienta)

LEGUÁN ZELENÝ ( IGUANA IGUANA) – FEMORÁLNÍ PÓRY, UKÁZKA

LEGUÁN ZELENÝ (Iguana iguana) mladý dospívající pacient v dobrém výživném stavu na zdravotní prohlídce. Ukázka takzvaných stehenních (femorálních) pór – malé oválné výrůstky v řadě, jako jeden z rozlišovacích ukazatelů v rámci pohlavního dimorfismu, které jsou vyvinuté u samců (na druhé fotce červené šipky)

Není k dispozici žádný popis fotky.
Není k dispozici žádný popis fotky.