KOŽNÍ NÁDORY U DVOU PSŮ – LIPOFIBROM A HISTIOCYTÁRNÍ SARKOM

Ukázka dvou typů kožních novotvarů u psů různých plemen, operativně řešených na našem pracovišti, které se klinicky manifestují velice podobně ( délka růstu, tvar, velikost), ale jejich charakteristika a prognosticky výhled je zcela odlišný. U obou nádorů bylo provedeno cytologické vyšetření a odstraněné patologické léze byly zaslány do referenční laboratoře k histologickému vyšetření. V prvním případě se jedná o nezhoubný nádor lipofibrom s prognózou do budoucnosti příznivou , v druhém případě se jedná o zhoubný velice vzácný nádor histiocytární sarkom s prognózou nepříznivou.

Není k dispozici žádný popis fotky.

Mikroskopické nálezy z naší praxe

Některé zajímavé mikroskopické nálezy z naší praxe. 1. Vajíčko roupa z čeledi Pharyngodonidae v trusu želvy, 2. Krevní nátěr želvy, 3. Krevní nátěr papouška..u obou nátěrů dominují červené krvinky s buněčnými jádry (u plazů a ptáků se jedná o normální nález, savci ve zralých erytrocytech jádro nemají),4. Cnemidocoptus pilae…roztoč, způsobující kožní onemocnění-svrab(vápenka) u ptáků, vzorek byl odebrán z postiženého běháku papouška. 5. Ctenocephalides canis – blecha psí, 6. Mastocyty – žírné buňky obsahující v cytoplazmě granule, vzorek k cytologickému vyšetření byl odebrán z kožního nádoru mastocytomu. 7. Neutrofilní granulocyty – bílé krvinky, leukocyty se segmentovanými jádry, které se zúčastňují zánětlivého procesu. Vzorek byl odebrán ze zánětlivé kožní léze. 8. Zralé bezjaderné buňky poševní sliznice feny detekující vrchol říje(estrus) a tím vhodnou dobu připuštění se psem. 9. Ascaridia platyceri – vajíčka škrkavek v trusu papouška, 10. Demodex sp. – trudník, roztoč způsobující demodikózu,červenou prašivinu kůže u psů. 11. Kokcidie – prvoci, způsobující střevní onemocnění. Nález ve vzorku trusu činčily.

Není k dispozici žádný popis fotky.

Americký stafortšírský teriér po inseminaci zmraženým spermatem

Americký stafordšírský teriér – šestitýdenní štěně s potenciálně výbornými exterierovými vlastnostmi, jedno z pěti štěňat, která se v říjnu 2018 úspěšně narodila matce , jež podstoupila umělou inseminaci chirurgickou cestou na spolupracující specializované zahraniční klinice (Německo) zmraženým spermatem s vynikajícím genetickým potenciálem od již několik let mrtvého otce, který v minulosti úspěšně bodoval na světových výstavách. Sperma bylo konzervováno a zmraženo v tekutém dusíku při teplotě – 197 °C a dovezeno z místa původu tohoto plemene (USA) do Evropy. Na našem pracovišti byla matka hormonálně monitorována a připravována k tomuto zákroku, včetně ultrasonogarfického potvrzení březosti a vedení porodu. (Tento příspěvek je zveřejněn se souhlasem majitele, úspěšného chovatele tohoto plemene).

American Staffordshire Terrier – a six-week-old puppy with potentially excellent exteriors, one of five puppies that was successfully born in October 2018 to a mother who had undergone artificial insemination by surgery to a collaborating specialized foreign clinic (Germany) frozen sperm with excellent genetic potential a dead father who has successfully scored in the past in world exhibitions. The sperm was preserved and frozen in liquid nitrogen at – 197 ° C and imported from the place of origin of this breed (USA) to Europe. At our workplace, the mother was monitored hormonally and prepared for this procedure, including ultrasonographic confirmation of pregnancy and childbirth. (This post is published with the consent of the owner, successful breeder of this breed).

Na obrázku může být: pes a uvnitř

Výhřez penisu u želvy

VÝHŘEZ PENISU U VODNÍ ŽELVY.(Prolaps of the penis and subsequent necrosis affected the male water turtle. The therapeutical solution was organ amputation.) Penis v klidovém stavu je u samců želv uložen hluboko v kloace. K výhřezu může dojít při páření a následném poranění, při vyčerpání, oslabení organismu, nedostatku vitamínů a minerálních látek, při obstipaci střeva jehož obsah tlačí na kloaku, při přeplněném močovém měchýři např. v důsledku urolitů…a z dalších i neznámých příčin. U tohoto akutního stavu, kdy penis je exponován vnějšímu prostředí, hrozí riziko poranění a následné nekróze orgánu, proto čím dřív je pacient ošetřen, tím se zvyšují jeho šance na vyléčení. Zákrok se provádí chirurgicky v anestezii a pokud nedošlo k nekrotickým procesům, vyhřezlý penis se reponuje zpět do kloaky a fixuje stehy.. Pokud dojde k odumření tkáně – nekróze, je indikována amputace orgánu. Je nutno zdůraznit, že je třeba řešit i primární příčinu, pokud je známa. U našeho pacienta, kterého prezentujeme se v důsledku dlouhodobé traumatizace rozvinula již pokročilá nekróza a hrozila celková sepse. Jedinou šancí na přežití s pozitivní prognózou byla amputace nekrotického orgánu, zastavení zánětlivého procesu a následná pooperační péče.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a text

MASTOCYTOM U PSA

MASTOCYTOM U PSA. Jedná se o nádor tvořený žírnýmí buňkami (mastocyty), které původně vznikají v kostní dřeni z kmenových buněk, a které se dostávají do tkání (kůže, trávicí soustava…), ve kterých se transformují a zůstávají natrvalo.Tyto mastocyty mají v cytoplazmě specifické granule a zúčastňují se imunitních, alergických nebo zánětlivých reakcí. U našeho pacienta vyrostl během jednoho měsíce nebolestivý, ohraničený, měkký kožní útvar, hladkého povrchu velikostí fazole v oblasti spodní části hrudníku. U tohoto útvaru bylo provedeno na našem pracovišti cytologické vyšetření, operativní odstranění a vzorek byl zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře, které potvrdilo výše uvedenou diagnózu – mastocytom 1. stupně ze 4 stupňové stupnice, přičemž 1. stupeň patří mezi ty prognosticky příznivé, benigní ……4. stupeň se může projevovat malignitou . Měsíc a půl po zákroku pacient nevykazuje žádné recidivující příznaky. Chtěl bych k tomuto případu ještě dodat, jak je důležité nepodceňovat jakýkoliv podezřelý růst lézí na těle zvířete a včas je řešit, dokud útvary nejsou ještě příliš rozvinuté. Pravděpodobnost úspěšné odezvy terapie se jistě zvýší jako u výše uvedeného případu.

Na obrázku může být: text