MVDr. Miroslav Palička

 • Promoval v roce 1985 na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně
 • od roku 1986 do roku 1991 pracoval jako praktický veterinární lékař na OVS Karviná
 • v roce 1991 spoluzaložil veterinární ordinaci v Bohumíně a Veterinární kliniku pro malá zvířata v Havířově, kde pracoval do roku 1995
 • od roku 1995 je majitelem Veterinární ordinace pro malá a exotická zvířata v Ostravě-Heřmanicích
 • od roku 1993 je členem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat
 • od roku 2000 je členem České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
 • v r.1978 složil zkoušku na POSUZOVATELE-ROZHODČÍHO exotických ptáků při ČSCHDZ a v této oblasti působil 20 let.

Průběžné vzdělání, absolvování stáží, kursů, konferencí a seminářů:

 • v únoru 1994 absolvoval na Vysoké škole veterinární a farmaceutické, klinice aviárních chorob specializované studium v oboru chorob a chovu dravých a exotických ptáků
 • v roce 1995 absolvoval stáž na téma reprodukce psů na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno
 • 22.10.1995 konference ČAVLMZ , Brno, infekční a parazitární nemoci psa a kočky
 • 21.5.1995 seminář ČAVLMZ Praha, otitdy psa a kočky
 • 12.10.1996 seminář ČAVLMZ Brno, zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba
 • 5.4.1997 seminář ČAVLMZ Hradec Králové, klinická interpretace laboratorních vyšetření u psa a kočky
 • 5.12.1997 seminář ČAVLMZ Brno, rentgenologická diagnostika dysplasie kyčelních kloubů u psa
 • 4.4.1998 seminář ČAVLMZ Hradec Králové, alergická kožní onemocnění psů a koček
 • 18.10.1998 seminář ČAVLMZ Brno, onkologie malých zvířat
 • 21.9.1998 seminář ČAVLMZ Praha, choroby ledvin a prostaty
 • 10.4.1999 seminář ČAVLMZ Hradec Králové, zásady racionální antimikrobní terapie u psa a kočky
 • 11.9.1999 seminář ČAVLMZ Brno, nemoci plazů, exotů a drobných savců
 • 5.6.1999 seminář KVL Brno, dysplasie kyčelního kloubuv- nové tredny v diagnostice a terapii
 • 16.10.1999 seminář ČAVLMZ Brno, neodkladný pacient
 • 8.4.2000 seminář ČAVLMZ Hradec Králové, neonatologický a pediatrický pacient
 • 4.3.2000 seminář KVL Brno, oftalmologie u psa a kočky
 • 27.5.2000 seminář ČAVLMZ Brno, poruchy chování u psa a jejich léčba
 • 21.10.2000 seminář ČAVLMZ Brno, nemoci stárnoucích a starých zvířat
 • 16.9.2000 seminář KVL Brno, exoti a zoo zvířata
 • 7.4.2001 seminář ČAVLMZ Hradec Králové, farmakoterapie a její negativní vlivy
 • 29.9.2001 seminář ČAVLMZ Brno, onemocnění orbity a slzného ústrojí
 • 17.11.2001 konference ČAVLMZ Hradec Králové, nemoci kloubů
 • 23.3.2002 Klinika Jaggy Brno, symposium large breed
 • 16.3.2003 seminář Brno, metody diagnostiky a onemocnění žaludku v praxi malých zvířat
 • 22.3.2003 Slovensko, Smolenice, exotic birds diseases (WSAVA)
 • 4.10.2003 seminář Židlochovice, exoti, volně žijící zvířata a zoo zvířata – endoskopie a cytologie (CAZWV)
 • 15.11.2003 konference ČAVLMZ Hradec Králové, gynekologie a porodnictví
 • 5.12.2004 seminář Brno, traumatologie břicha a akutní příhody břišní
 • 23.10.2004 konference ČAVLMZ Praha
 • 2.10.2004 Mezinárodní seminář CAZWV Brno, exoti, volně žijící a zoo zvířata, urgentní medicína
 • 11.6.2005 seminář ČAVLMZ Brno, péče o urgentního pacienta
 • 22.10.2005 konference ČAVLMZ
 • 4.2.2006 Mezinárodní kongres zobrazovacích metod, Brno
 • 3.3.2007 seminář KVL Brno, přístup k akutním pacientům malých zvířat
 • 6.10. 2007 seminář CAZWV Liberec, reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad, workshop imobilizace volně žijících zvířat
 • 12.1.2008 seminář KVL Brno, RTG vyšetření dutiny břišní psa a kočky
 • 23.2.2008 seminář KVL Brno, péče o geriatrického pacienta psa a kočky
 • 8.11.2008 seminář KVL Brno, akutní gynekologické problémy malých zvířat
 • 18.4. 2009 Mezinárodní cytologický kongres, M+H VET, Brno
 • 10.10.2009 Rentgenologická diagnostika dutiny hrudní,KVL, Brno
 • 24.-25.10.2009 XVII.Výroční konference ČAVLMZ,Chyby a omyly v malé praxi, Hradec Králové
 • 27.2.2010 seminář Problematika exotických ptáků a plazů,Brno
 • 17.3.2010 seminář Neurologie pro praktického veterinárního lékaře,Hradec Králové
 • 24.9.2010 seminář Syndrom dilatace a volvulu žaludku,Odry
 • 3.12.2010 seminář Nemoci uší o psů a koček,Závažná virová onemocnění u papoušků,Bezpečná anestezie u exotických zvířat,Odry
 • 15.1.2011 seminář Drobní savci v klinické praxi, Brno
 • 23.9.2011 seminář Přístup k neodkladnému pacientovi,Odry
 • 8.10.2011 XIX.výroční konference ČAVLMZ,ENDOKRINOLOGIE,Hradec Králové
 • 14.4.2012 seminář Drobná zvířata,exoti a dravci,nejčstější problémy,Hradec Králové
 • 6.-7.10.2012 seminář CAZWV, Infekční nemoci exotických zvířat,volně žijících a zvířat zoologických zahrad, Hlubočky
 • 13.10.2012. XX.výroční konference ČAVLMZ,Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga,Hradec Hrálové
 • 10.5.2013 Seminář,Praktický přístup k diagnostice kožních nádorů,diagnostika a terapie neurologických infekčních onemocnění,chronický kašel u psa a kočky z klinického
 • pohledu,ODRY.
 • 5.-6.10.2013Seminář, Exoti,volněžijící zvířata a zoozvířata-chirurgie,CAZWV,ZOO Brno.
 • 29.9.2013 Reprodukční kongres-management reprodukce samic malých zvířat,Brno.
 • 15.3.2014 Seminář, Diabetes melitus u malých zvířat,Ostrava
 • 12.4.2014 Seminář, Pulmologie pro klinickou praxi,Hradec Králové
 • 15.5.2014 Seminář, Cytologie v praxi II.,Trojanovice
 • 27.8.2014 Vetmeeting -Aviární medicína,Seč
 • 11.-12.10.2014 Konference ČAVLMZ Nové směry v dermatologii a otologii, Hradec Králové
 • 14.10.2014 Seminář Diagnostika a léčba edému plic, Diagnostika a léčba arytmií psů a koček, Kauzistiky v praxi plazů, Odry
 • 10.6.2015 Seminář Cytologie v praxi III, Trojanovice, – 10.9.2015 Dermatologický seminář, Ostrava
 • 28.11.2015 Seminář Mastocytom psů, Brno
 • 1.-2.10. 2016 Aktuální otázky praxe u exotů, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad, CAZWV Ostrava
 • 12.-13.11. 2016 Výroční konference ČAVLMZ, Brno
 • 17.3.2018 Juvenilní a geriatrický dermatologický pacient, ČAVLMZ, Němčice
 • 22.3.2018 Kongnitivní dysfunkce (CCD), nové velké téma ve veterinární geriatrii, Ostrava
 • 25.5.2018 Neurologie psa a kočky pro praxi, Phramed, Odry
 • 20.-21.10.2018 Aktuální otázky v klinické praxi exotických zvířat, CAZWV, ZOO BRNO
 • 3.-4.11.2018 26.Výroční konference ČAVLMZ, Brno
 • 7.12.2018 Onkologický kongres, Orální tumory psa a kočky, Brno
 • 1.-2.10. 2016 Aktuální otázky praxe u exotů, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad, CAZWV Ostrava
 • 12.-13.11. 2016 Výroční konference ČAVLMZ, Brno
 • 17.3.2018 Juvenilní a geriatrický dermatologický pacient, ČAVLMZ, Němčice
 • 22.3.2018 Kongnitivní dysfunkce (CCD), nové velké téma ve veterinární geriatrii, Ostrava
 • 25.5.2018 Neurologie psa a kočky pro praxi, Phramed, Odry
 • 20.-21.10.2018 Aktuální otázky v klinické praxi exotických zvířat, CAZWV, ZOO BRNO
 • 3.-4.11.2018 26.Výroční konference ČAVLMZ, Brno
 • 7.12.2018 Onkologický kongres, Orální tumory psa a kočky, Brno

… a řada dalších webinářů, seminářů a konferencí