PATOLOGICKÉ STAVY ZOBÁKŮ U PAPOUŠKŮ – MALÁ UKÁZKA

Poškození zobáků u papoušků – malá ukázka z naší praxe. 1. Abnormální růst způsobený mykózou. (Psittacus erithacus), 2. deviace horní a dolní čelisti o 30 stupňů v důsledku deficitu vitamínů a minerálních látek. (Poicephalus gulielmi), 3. Novotvar vycházející z kůže a sliznice (Psittacula krameri), 4. Neustálé přerůstání zobáku, korekce nutná každý měsíc. Příčina není známa ( Agapornis fischeri), 5. Roztočová nákaza „vápenka“ Cnemidocoptus pilae (Melopsittacus undulatus), 6. Železný drát uvízl při hře se zrcátkem (Psittacula derbiana), 7.Poranění (Cacatua alba)

Na obrázku může být: pták

ABSOLUTNĚ VELKÝ PLOD – PŘÍČINA KOMPLIKOVANÉHO PORODU

Absolutně velký plod jako příčina komplikovaného porodu. Fenka středně malého plemene začala, dle vyjádření chovatele, rodit v termínu. Začaly se u ní objevovat několik hodin intenzivní porodní stahy, k vypuzení štěněte však nedošlo a fenka začala být vyčerpaná. Proto majitel navštívil naše pracoviště. Pacientka byla ihned gynekologicky vyšetřena. Nálezem byly relativně úzké porodní cesty, přes které se neměl šanci přirozenou cestou dostat vypalpovaný velký plod. Jediným řešením byl chirurgický zákrok, který byl ihned realizován. V děloze bylo pouze jedno štěně velkých rozměrů (tělesná hmotnost byla téměř dvojnásobná od normální porodní hmotnosti ), které bylo uvízlé v porodních cestách. Matku i štěně se podařilo zachránit. ( Na fotce je matka s velkým štěnětem bezprostředně po operaci.)

Na obrázku může být: pes

TŘÍSKA V OKU PSA

Relativně velká tříska (3 cm x 0,5 cm) se nešťastnou náhodou na zahradě dostala do pravého oka psa středního plemene, proto jeho majitel navštívil naší ordinaci. Tříska se zaklínila jedním koncem pod třetí víčko a druhým koncem pod horní víčko. Způsobila silnou bolestivost, zánětlivý proces a pohmoždění okolních tkání oka. Po vyšetření oka byl cizí předmět odstraněn a oko ošetřeno, u pacienta došlo k velké úlevě. Byla zahájena intenzívní lokální i celková terapie s pozitivním průběhem. Prognóza zachování funkčnosti oka je příznivá.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, pes a text

ADENOM PERIANÁLNÍCH ŽLÁZEK U PSA

Adenom cirkumanálních(perianálních) žlázek . Perianální žlázky jsou přeměněné mazové žlázky, které jsou lokalizovány v kůži v okolí konečníku. Sekret těchto žlázek je hlenovitý, žlázky vytvářejí feromony a taky zasahují i do metabolismu steroidních hormonů. Relativně častým nálezem je nádorovité bujení benigního i maligního charakteru. Činnost těchto žlázek je ovlivněna především samčím hormonem testosteronem a proto jejich problémy jsou většinou u jedinců samčího pohlaví. U našeho pacienta, šestiletého psa, samce malého plemene se v blízkosti konečníku vytvořil během půl roku v kůži a podkožně novotvar nepravidelného tvaru velikosti fazole, který během asi tří týdnů začal, dle vyjádření majitele, růst rychleji. Při návštěvě v ordinaci po klinickém vyšetření bylo navrženo chirurgické odstranění této patologické léze co nejdříve. Vlastní operaci předcházelo cytologické vyšetření a odběr krve na biochemické a hematologické vyšetření. Odstraněný novotvar byl zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře, kde byl diagnostikován nezhoubný nádor žláznaté tkáně – již výše uvedený Adenom. Rána se po operaci hojila dobře, přestože její lokalizace v blízkosti konečníku (fekální znečistění) a vzhledem k velkému množství cévní a nervové sítě bývá problematická. Čtrnáctý den při odstraňování stehů byla rána relativně klidná. Prognóza tohoto případu je příznivá. Poznámka : jedním z dalších řešení podobných případů by mohla být souběžně i kastrace, protože samčí pohlavní hormon ovlivňuje aktivitu cirkumanálních žláz, jak již bylo výše zmíněno.

Není k dispozici žádný popis fotky.

UPŘESNĚNÍ VHODNÉ DOBY KRYTÍ FEN (CYTOLOGIE POŠEVNÍ SLIZNICE, PROGESTERON )

Upřesnění vhodné doby připuštění u fen na základě cytologického vyšetření poševního výtěru a monitorování hladiny pohlavních hormonů, především PROGESTERONU v krvi v období říje – hárání. Feny patří k diestrickým zvířatům, tzn., že během sezóny proběhnou ve většině případů dva pohlavní cykly, to ale platí pouze pro 65% fen, dalších 35% se mohou hárat 1 x ročně nebo i 3xročně. První hárání u fen většinou proběhne ve věku od 6. do 12. měsíce stáří, kdy se dostávají do tzv. pohlavní dospělosti. Od věku 18 – 24 měsíců jsou feny v chovné dospělosti. Pod pojmem hárání se rozumí dvě fáze pohlavního cyklu, které trvají zhruba 21 dní : proestrus a estrus. V proestru dochází k růstu folikulů a produkci samičího hormonu estrogenu a to se odráží fyziologicky na zevních příznacích – častější močení a olizování vulvy (čistění), která začíná být edematózně zduřená, od 3. – 5. dne začíná řídký a později lakově červený výtok, který zesílený trvá asi do 9.-14. dne. V tuto dobu je fena pro psa nejatraktivnější, ale krytí stále odmítá. V druhé fázi (estrus) dozrávají folikuly s vajíčky a vaječníky začínají produkovat progesteron., výtok z pochvy slábne a je hlenovitý . Fena je svolná k páření !!!!! Tato situace vhodné doby připuštění podle výše uvedených klinických příznaků platí pouze pro 60% hárajících fen, u kterých se má uvoněné vajíčko, které má životnost asi 3 dny, reálně setkat ve vejcovodu se spermii s životností až 5 dní . U zbylých 40 % případů vhodná doba krytí nemusí odpovídat popsaným klinickým příznakům hárání a to je častým důvodem neúspěšného krytí. Tato situace je nevýhodná zvláště u chovných fen, které musí být dovezené ke krycímu psovi na velké vzdálenosti či do zahraničí. Z těchto důvodu doporučujeme monitorování hárání fen s cílem upřesnění doby ovulace a tím určení nejvhodnějšího termínu krytí. Provádíme cytologická vyšetření poševní sliznice speciální barvicí technikou, kde na základě zralosti vrchní vrstvy buněk (nezralé buňky mají jádro, zralé buňky jsou bez jádra – čím více bezjaderných buněk, tím vhodný termín krytí je reálnější). Ještě daleko přesnější metodou je určení hladiny progesteronu v krvi. Odběr krve u hárající feny se doporučuje v rámci hárání minimálně 2 x v rozmezí jednoho až několika dní, podle situace. Pokud tato hladina progesteronu v krvi stoupá, je to důkaz, že na vaječníku už došlo k prasknutí folikulu, uvolnění vajíčka. Při určité hladině v krvi se doporučuje fenu krýt, případně inseminovat. 25. den po nakrytí doporučujeme u feny ultrasonografické vyšetření na potvrzení či vyloučení březosti. Foto : 1 a 2 – proestrus, jaderné buňky, cytologický nález poševní sliznice, 3 – VRCHOL ESTRU, cytologický nález bezjaderných buněk poševní sliznice, vhodná doba připuštění, 4 – SONO potvrzení březosti, lze vidět dva plodové váčky, 5 – Výsledek …(ukázka z naší praxe..)

Není k dispozici žádný popis fotky.

 

UŠNÍ PRAŠIVINA U KOŤAT – MIKROSKOPICKÝ NÁLEZ

Strupovka ušní ( Otodectes cynotis) – ukázka mikroskopického nálezu z obsahu zevního zvukovodu kotěte ( z našeho pracoviště). Tento roztoč, který je velice obtížně viditelný pouhým okem (bílé tečky, 0,3mm), relativně často napadá zevní zvukovod koček, v menší míře i psů a ostatních masožravců. Vývojový cyklus trvá tři týdny. Kočka se nejčastěji může nakazit přímým kontaktem s napadenými zvířaty(….např. z matky na kotě) nebo potřísněnými předměty. Roztoč způsobuje zánět vnějšího zvukovodu, zpočátku nemusí vyvolat žádné klinické příznaky a majitel nemusí nic poznat. Později dochází k tvorbě hnědého mazu, ucho začíná být svědivé až bolestivé, oteklé a může dojít až k perforaci bubínku. Pokud se tato diagnóza odhalí včas a to potvrzením mikroskopického nálezu roztoče, je nemoc velice dobře vyléčitelná během dvou až tří týdnů.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a text

Kalous ušatý (Asio otus), mládě v ordinaci

 Kalous ušatý (Asio otus), mládě 

Na obrázku může být: pták

CIZÍ PŘEDMĚT V OKU PET KRÁLÍČKA

Stéblo sena, délky asi 10 cm se dostalo do oka pet králíčka, zřejmě během příjmu potravy, neobvyklým způsobem. Stéblo se stočilo do kruhu velikosti oka a zaklínilo se zamaskovaně po obvodu mezi oční bulvu a obě víčka(horní a dolní) tak, že ho nešlo vidět, majitel ho nepostřehl. Během dvou dní pacient začal být neklidný, oko začalo být oteklé, bolestivé, načervenalé a začal vytékat hnisavý výpotek. Majitel proto navštívil ordinaci. Byl proveden výplach a revize oka, kde byl nalezen překvapivě tento cizí předmět, který byl ihned odstraněn. Způsobil akutní traumatický hnisavý zánět spojivky a mírně poškodil i rohovku. Po vytažení stébla došlo u pacienta k velké úlevě, byla nasazena lokální terapie. Po několika dnech došlo k úplnému vyléčení oka.

Na obrázku může být: text

LOKÁLNÍ HLUBOKÁ DERMATITIDA

Hluboký lokální bakteriální zánět na přechodu kůže a nosní houby. Tato situace nastala u tříletého psa z neznámé příčiny, zřejmě po poranění a následnému místnímu průniku infekce až do hlubších vrstev kůže a tím vzniku asi 4 cm nepravidelně oválného, dosti zduřelého zánětlivého ložiska. Z napadené léze byly odebrány vzorky k mikroskopickému vyšetření (nanašem pracovišti) a mikrobiologickému vyšetření (v referenční veterinární laboratoři). Léčba této lokalizace je komplikovanější, protože pacient je schopen svým jazykem „umýt a očistit“ lokálně aplikované léčebné preparáty. Nicméně, po několika týdnech od zahájení nejenom lokální, ale i celkové terapie, včetně podávání imunostimulačních preparátů se situace začala významně zlepšovat. V současné době je kůže bez patologického nálezu.

Na obrázku může být: text

HLUBOKÁ FOLIKULITIDA, DEMODIKÓZA U PSA

Hluboká folikulitida, demodikóza. U čtyřletého psa křížence se rozvinul rozsáhlý zánět kůže – hluboká folikuitida s mikroskopickým nálezem roztoče rodu DEMODEX ( foto č. 2), který je původcem červené prašiviny. Jedná se o nepříjemné, prognosticky ne zcela příznivé onemocnění v souvislosti s narušením imunitního systému a následnému sekundárnímu rozvoji bakteriální infekce. V celkové anestezii musela být kůže očistěna , srst nad patologickými lézemi ostřihána a odebrány vzorky k mikroskopickému vyšetření ( foto č. 1). Byla zahájena dlouhodobá celková a lokální terapie, která spočívala v aplikaci antibiotik, cílená terapie proti vnějším (…demodex, blechy, klíšťata….) i vnitřním parazitům. Byly prováděny pravidelné koupele speciálními léčebnými šampony…… Dále byly aplikovány imunostimulační preparáty, vitamíny a minerální látky na podporu imunitního systému. K mírnému zlepšení došlo asi 7 dní po zahájení terapie. K významnějšímu zlepšování začalo docházet asi až po třech týdnech. Léčba trvala dva a půl měsíce a v současné době, asi tři měsíce po jejím ukončení, lze optimisticky konstatovat, že pacient to zvládl. Je zcela zdráv, kůže a srst je ve výborném stavu bez náznaku recidivy.(foto 3 ). ( Příspěvek je zveřejněn se souhlasem majitele pacienta)

Na obrázku může být: text