Epulis je ohraničený kulovitý útvar na dásních podobný nádoru. Příčin vzniku je spousta, ale nejčastěji vzniká jako zánětlivá reakce na mechanické podráždění v důsledku zubního kamene a chronického zánětu dásní. V příspěvku je malá foto ukázka z naší praxe , kdy u staršího psa středního plemene se v důsledku chronické gingivitidy a zubního kamene vytvořil mezi zuby 1. a 2. premolárem (P1 aP2) na dásni v dolní čelisti kulovitý útvar velikosti většího hrášku. Na fotkách je u našeho pacienta čerstvě odstraněn zubní kámen ultrazvukem a tím se na dásní lépe zvizualizoval zmíněný epulis, viz žlutá šipka. (1. a 2. foto). Na třetím fotu je již epulis úspěšně odstraněn metodou elektrokauterizace.
Poznámka : Pravděpodobnost recidivy se snižuje se zlepšováním dentální hygieny.
 
Dovolíme si poukázat  na zajímavý případ z dřívější doby, který zde byl již prezentován.
 

PORANĚNÍ JAZYKA U ARY ARARAUNY PO POKOUSÁNÍ FRETKOU. V naší ordinaci jsme řešili neobvyklý případ, kdy fretka při hře s arou araraunou pokousala a natrhla jeho jazyk. Majitel se dostavil s vystresovaným, apatickým a krvácejícím pacientem. Aru  jsme po celkovém vyšetření ihned uvedli do celkové anestezie a zhodnotili lokální situaci. Jazyk byl asi z jedné třetiny natržen a silně krvácel. Byla provedena sutura oddělených části jazyka a zastaveno krvácení. Papouškovi byla nasazena antibiotika a v injekční formě, byly aplikovány výživové a rehydratační roztoky. Druhý den po zákroku se ara choval mírně apaticky, ale měl zájem o okolí , potravu přijímal opatrně a komunikoval. Pět dní po zákroku se pacient choval zcela normálně a dnes můžeme konstatovat, že toto poranění je bez následků.

Foto : 1.Sutura jazyka v celkové anestezii u ary ararauny, 2. Fretka – hlavní viník, 3. Kontrola jazyka po operaci, 4. Zotavený pacient
 
 
Folikulární cysta, pseudotumor u papouška šedého (Psittacus erithacus). Chtěli bychom se s vámi podělit se zajímavým případem z naší praxe. U šestiletého pacienta se vytvářelo asi měsíc podkožně, v prsní oblasti ložisko, které se pomalu prostorově zvětšovalo až do velikosti pětikoruny. V tomto ložisku došlo částečně ke ztrátě peří, začalo světlat, vředovatět, částečně krvácet a perforovat zapřičiněním i sebepoškozováním (kousáním) papouška. Po návštěvě v ordinaci a klinickém vyšetření jsme vyslovili podezření na neoplastický proces a doporučili operativní řešení odstranění této patologické léze. Operace byla realizována v celkové anestezii. Odebraný vzorek byl zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře. Pacient operaci zvládl, byl nasazen ochranný límec, byla zahájena lokalní a celková terapie (antibiotika, výživové roztoky, podpora imunitního systému). Výsledek histologického vyšetření naštěstí vyloučil maligní nádorovitý proces a diagnostikoval folikulární cystu, která byla komplikována zánětlivým procesem. Za 14 dní byly vytaženy z operační rány stehy. V současné době, 5 měsíců po zákroku je pacient bez patologických změn. Musím říci, že velkou zásluhu v pooperační péči a v konečném výsledku měli majitelé pacienta, kteří zvládali péči s plným nasazením.
Foto : 1. Pacient před zákrokem, 2. Operativní odstraňování ložiska, 3. Částečný obsah vytažený z patologické léze, 4. Operační rána bezprostředně po operaci (sutura), 5. Již probuzený pacient z celkové anestezie po zákroku s ochranným límcem.
 

     U feny středního plemene došlo k velké  komplikaci při porodu  v důsledku úzkých porodních cest, přestože porod probíhal v předpokládaném termínu. Tato situace vyžadovala ukončení porodu císařským řezem. Matka i všechna štěňata to nakonec zvládly. Životaschopná štěňata se velice brzy zorientovala a zahájila dravou soutěž o potravu…..

 

 
Prolaps poraněného penisu u želvy vroubené (Testudo marginata). Penis želv je nepárový kopulační orgán na rozdíl od ostatních plazů (ještěři, hadi), kteří mají párový kopulační orgán – tzv. hemipenis. U mladého pacienta, který je chován samostatně, došlo k uvolnění penisu, trvalému vyhřeznutí a následnému poranění od vnějšího prostědí. Tato situace trvala už asi dva dny, a proto majitel navštívil ordinaci. Po zhodnocení situace se nabízela dvě řešení : 1. ošetření orgánu, jeho repozice a provedení fixačních stehů na kloace nebo 2. amputace. Vzhledem k tomu, že orgán byl již dosti poškozen a pravděpodobnost recidivy byla vysoká, rozhodli jsme se pro radikální terapeutické řešení – amputaci penisu, která byla provedena v celkové anestezii. Následovala antibiotická terapie a aplikace výživových roztoků. Samec za několik dní po zákroku začal přijímat potravu i vylučovat. V současné době je zcela bez problémů.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruptura podklíčkového vzdušného vaku u papouška šedého. Ptáci mají 5 párů vzdušných vaků, díky nímž může být transportován kyslík do plic nejen při nádechu ale i při výdechu a tím je umožněno racionální dýchání i při letu. Další význam vzdušných vaků spočívá v tom, že nadlehčují tělo (zasahují mezi orgány i do dlouhých kostí), zmenšují hustotu těla, podíl na termoregulaci, slouží jako rezonátory pro zesílení hlasu a zmenšují mezisvalové tření. Někdy se může stát, že v důsledku poranění nebo jiných příčin dojde poškození stěny vzdušného vaku a vzduch se dostane podkožně.
Chtěl bych se stručně s vámi podělit se zkušeností z naší praxe s touto tématikou. U papouška šedého docházelo v průběhu asi 7 dnů k nafukování (doslova) pod kůži v oblasti pravého ramene a částí křídla, které se tímto odchylovalo od původní polohy. Majitel navštívil ordinaci, s tím, že papoušek se jednostranně nafukuje, nemotorněji se pohybuje, ale jinak je aktivní a chuť do potravy je zachována. Po klinickém vyšetření a zhodnocení situace byla provedena punkce a tím vypuštění vzduchu z postižené oblasti a upřesnění diagnózy. Ihned došlo k efektu „splasknutí“. Už za dva dny ale nastala recidiva a nafouknutí postižené oblasti se bohužel opakovalo. Přistoupili jsme k radikálnějšímu řešení – incisní dekompresi v celkové anestezii. Řeznou ranku kůže v oblasti vypuštění vzduchu jsme nechali otevřenou, bez sutury několik týdnů až do vyhojení . K recidivě už nedošlo a majitel hlásí, že papoušek rok po zákroku je bez problémů.
Foto : 1.a 2.Vzduchová „bublina“ pod kůži křídla,3. Incise po dekompresi, 4.Pacient po zákroku
 

 

Stopkatý leiomyom pochvy u feny. Tento typ novotvaru patří mezi nezhoubné (benigní) nádory hladké svaloviny. U devítileté feny malého plemene se vyvíjel, zřejmě několik měsíců, skrytě v pochvě  podlouhlý tuho elastický útvar. Až nabyl větších rozměrů vyhřezl přes vulvu a tím upozornil majitele, který ihned navštívil ordinaci. Kromě klinického vyšetření byla provedena vaginoskopie, při které bylo zjištěno, že tento podlouhlý, tuhoelastický útvar stopkatého tvaru, velikosti 4 cm vycházi z okraje horní poševní stěny. Po biochemickém vyšetření krve byl tento útvar v celkové anestezii operativně odstraněn a zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře, která potvrdila výše zmíněnou diagnózu. Pacientka je bez klinických příznaků a pravidelně chodí na zdravotní kontroly. Foto : 1. Vyhřezlý leiomyom pochvy přes vulvu před zákrokem., 2. Odstraněný novotvar, 3. Pacientka 14 dní po zákroku

Žlutá tělíska (corpus luteum) na vaječníku kočky. Malá ukázka pohledu na vaječník kočky, kdy dochází za fyziologické situace v době pohlavního cyklu k tvorbě žlutých tělísek. Žluté tělísko je dočasná žláza s vnitřní sekreci, která se vytvoří na vaječníku v místě po prasknutí Graafova folikulu, z kterého se uvolní vajíčko do vejcovodu (ovulace). Vajíčko dozraje a je připraveno k oplodnění. Vlastní žluté tělíso je velikosti prosného až pšeničného zrna a prominuje nad povrch vaječníku. Produkuje hormon PROGESTERON, který mimo jiné chrání březost. Pokud kočka zabřezne, je produkován téměř do konce březosti. Pokud kočka nezabřezne, žluté tělísko zaniká.
Foto : Pohled na pohlavní orgány při rutinní kastraci z naší praxe. A-vaječník, B-pravý děložní roh, C-levý děložní roh stočený do operační rány, Červené šipky – žlutá tělíska na vaječníku.
 

Mikroskopický nález vajíček vnitřních parazitů – roupů (Oxyurida) v trusu želvy hvězdnaté (Geochelone elegans). Pacient se projevoval již několik týdnů sníženým příjmem potravy a mírnou apatii. Parazitologické vyšetření trusu odhalilo významnou invazi roupů. V zorném poli mikroskopu lze vidět až šest vajíček o velikosti 70 x 30 mikrometrů. Je dobře viditelná i jejich struktura, kde uvnitř se vyvíjí budoucí larva. Dospělí jedinci roupů měří asi 1 cm a parazitují v zadním úseku střeva. Nakažení na ostatní želvy probíhá příjmem vajíček roupů z infikovaného vnějšího prostředí. Řešením je odčervení, aplikace výživových roztoků a dodržování zoohygienických podmínek

 

Tail slip (vyklouznutí ocasu) u osmáka degu (Octodon degus). U tohoto typu poranění  dochází ke svlečení kůže a tím obnažení svalů a chrupavčité části zadní části ocasu. V přírodě to může být jeden z obranných mechanismů při úniku před napadením predátorem (něco jako ještěrka, které se uvolní ocas aby mohla uniknout), a nebo tato situace může nastat při neopatrné manipulaci  se zvířetem. Řešením je amputace obnažené části a ošetření pahýlu suturou. Většinou se pahýl hojí dobře. Ocas už však do původního stavu nedorůstá, na rozdíl od ještěrky. Na fotce je ukázka osmáka degu z naší praxe, kdy k tomuto poranění došlo při manipulaci chovatele (dítěte), který ho chytl nešťastně za ocas. Pacient byl ošetřen ještě tentýž den.