NEZRLALÉ VAJÍČKO VE VEJCOVODU U VELKÉHO PAPOUŠKA

Nezralé vajíčko ve vejcovodu u velkého papouška. Chtěl bych se jen krátce a stručně zmínit o zajímavé situaci z naší praxe, kdy bylo nutno rozhodnout, zdali radikálně nebo konzervativně zasahovat do procesu snůšky na základě anamnestických údajů majitele (řídký trus, mírná apatie, snížený příjem potravy změna chování….), klinického vyšetření pacienta a především na základě RTG vyšetření, při kterém bylo zjištěno, že ve vejcovodu je diagnostikována přítomnost vajíčka. Snímky ukázaly, že vejce není dostatečně obaleno skořápkou a jeho příčná velikost ( A ) byla menší než velikost vzdálenosti vnitřních pánevních kostí ( B ) a tedy šance, že by mohlo být potenciálně průchodné vejcovodem. Proces tvorby žloutku a bílku fyziologicky trvá relativně jen několik hodin, ale tvorba skořápky déle (minimálně 24 hodin na 1 vajíčko) , kdy se mobilizuje především vápník z tělních zásob (kosti…) a potravy…..A právě toto vejce, a následně další, mohly být teprve v procesu zrání. Rozhodli jsme se počkat tři dny, nasadit pouze perorálně vápníkový preparát a doporučit přísný klidový režim. Došlo k vypuzení dvou vajec bez nutnosti operativního zákroku. Foto : 1. RTG papouška při hrudní poloze, 2.RTG papouška v boční poloze

NEKRÓZA OCASU U GEKONA

Nekróza ocasu u gekona (Phelsuma grandis ) a terapeutická amputace. U gekona došlo k hlubokému meziobratlovému poranění ocasu. Rána se uzavřela a 10 dní chovatel nepozoroval žádnou změnu. Do místa poranění pronikla infekce, která způsobila abscedaci až nekrózu asi 1/3 ocasu. V místě poranění vznikla bulka, z které vytékal hnisavý výpotek. Pacient začal být apatický a omezil příjem potravy. Majitel navštívil ordinaci. Jediným terapeutickým řešením pro zabránění rozvoje septického stavu byla amputace mrtvé části v místě předpokládané zdravé části, aplikace antibiotik a výživových roztoků. Pacient po několika dnech začal přijímat potravu a přestal být apatický. Na pahýlu ošetřeného ocasu probíhají hojivé procesy. Prognóza je příznivá. (Tento zajímavý ještěr žije ve volné přírodě na stromech v pralesích Madargaskaru. Sameček a samička jsou si většinou celý život věrní a žijí celou dobu na jednom stromě. Živí se především hmyzem a pavouky.)

OTHEMATOM U PSA

Othematom ( náhlé nahromadění krve mezi ušní chrupavkou a kůži v důsledku prasknutí poraněné cévy) – terapie „matracovou – uzlíčkovou“ metodou. Již v minulých příspěvcích zde byla popisována řešení některých případů othematomů z našeho pracoviště. Nyní bych chtěl prezentovat malou ukázku recidivujícího othematomu (1) u psa středního plemene, kdy muselo být přistoupeno v celkové anestezii k provedení několikacentimetrové incizi kůže ucha (2) z důvodu vypuštění obsahu a průběžného jeho odtékání. Dále na několika místech ušního boltce muselo být provedeno prošití uzlíčkovými stehy (3) aby došlo k pevnému spojení kůže s chrupavkou. Ucho bylo průběžně fixováno pravidelnými bandážemi (4) a nasazena dlouhodobá antibiotická clona . Uzlíčkové stehy byly odstraněny až za měsíc po zákroku. Odezva na léčbu u našeho pacienta byla pozitivní a i v současné době je ušní boltec v pořádku (5).

KOMPLIKACE PŘI PORODU

Chtěli bychom se zmínit o dalším náhlém případu komplikovaného porodu. Fenka středního plemene začala rodit v termínu. Dle vyjádření majitele se začaly u ní projevovat v pravidelných intervalech porodní stahy bez vypuzování plodů a plodové vody. Po půl hodině porodní projevy přestaly, fenka se začala třepat a zvracet. Pacientka byla za krátkou dobu klinicky a gynekologicky vyšetřena v ordinaci, kde bylo zjištěno, že děložní krček byl málo otevřen a fena s velkým a napnutým objemem břicha byla příliš vyčerpaná. Po vyhodnocení situace bylo provedeno operativní ukončení porodu, při kterém bylo zjištěno natržení oslabené děložní stěny. Matka i všechna štěňata tuto situaci nakonec úspěšně zvládly.

,

ZÁNĚTLIVÝ GRANULOM VÍČKA U KAKADUA RŮŽOVÉHO

Zánětlivý granulom u kakadua růžového. Chtěl bych se zmínit o zajímavém případu z naší praxe. U desetiletého pacienta se objevil světlý oválný měkký uzlík velikosti většího prosného zrna na okraji spodního víčka. Dle vyjádření majitele tato situace trvala již několik dní, s tím, že z počátku uzlík nebyl viditelný vždy a nepravidelně se zasouval pod víčko. Tato změna nastávala zvláště při emocích. Nakonec uzlík začal být trvale prominujíci přes okraj, a proto  majitel navštívil ordinaci. Pacient byl v dobrém výživném stavu, normálně přijímal potravu a nevykazoval, kromě změn na oku, jiných klinických příznaků onemocnění. Při vyšetření oka bylo zjištěno, že útvar vyrůstá z vnitřní strany víčka, ze sliznice – spojivky, která byla lokálně v zánětlivém stavu. Ložisko se podařilo úspěšně odstranit a zároveň byla nasazena lokální terapie. Příčina této patologické léze je neznámá, ale  pravděpodobně mohlo dojít i k proniknutí menšího cizího tělesa (prachová částice) do sliznice víčka, následné podráždění za vzniku této lokální zánětlivé reakce.

ZÁNĚT DĚLOHY – PYOMETRA U FENY

Zánět dělohy, pyometra. U naší šestileté pacientky, malého plemene došlo k uzavřené formě zánětu dělohy (zánětlivá děloha je naplněná hnisem, kdy děložní krček je uzavřen a nepropouští obsah do pochvy). Majitel uvedl, že asi měsíc po nakrytí se fenečka začala chovat divně. Čtyři dny pacientka nepřijímala potravu, byla apatická, chodila nahrbeně, břicho bylo na dotek silně bolestivé, z pochvy nevytékal žádný výtok a měla zvýšenou tělesnou teplotu. Po celkovém klinickém a gynekologickém vyšetření byla  odebrána krev na biochemické a hematologické vyšetření a bylo provedeno ultrasonografické vyšetření. Výsledky těchto vyšetření jednoznačně potvrdily podezření na rozsáhlý zánět dělohy a hrozící septický stav. Jediným řešením, které bylo co nejdříve realizováno, byla ovariohysterectomie (amputace vaječníku a dělohy), následná výživová a antibiotická terapie, na kterou pacientka naštěstí zareagovala pozitivně. Na fotce je ukázka zánětlivé dělohy v operační ráně před odstraněním. Poznámka : S touto diagnózou se relativně často setkáváme na našem pracovišti zejména u starších fen, výjimkou však nejsou i pacientky mladé. Z počátku je většinou průběh bezpříznakový, plíživý a může souviset s pohlavním cyklem, takže majitel nemusí postřehnout změnu chování, navíc při uzavřené formě nemusí být pozorován patologický výtok z pochvy. Klinické příznaky (apatie, zvracení, snížený příjem potravy, bolestivost břicha, zvýšený přísun vody..atd ) se mohou projevit až v pokročilém stadiu, kdy děloha je už značně naplněna patologickým obsahem a to už se může jednat o vážný, život ohrožující akutní stav. Jako preventivní opatření proti tomuto možnému patologickému stavu doporučujeme včasnou kastraci, samozřejmě pokud fena nebude chovná.

,

OPTIMISTICKÝ KONKURENČNÍ BOJ ŠTĚŇAT O POTRAVU PO KOMPLIKOVANÉM PORODU

Velký konkurenční a dravý boj o potravu čerstvě narozených štěňat po komplikovaném porodu ukončeným císařským řezem (Malá ukázka z naší praxe).

ABSCES U AGAMY VOUSATÉ

U agamy vousaté (Pogona vitticeps) se vytvořil, zřejmě po poranění, během asi tří týdnů rozsáhlý uzavřený podkožní absces v oblasti dolní čelisti. Tento útvar znemožnil pacientovi příjem potravy. Zároveň agama několik dní začala být apatická. Po klinickém vyšetření bylo provedeno RTG vyšetření aby mohl být posouzen rozsah této patologické léze a zdali není narušena kostní tkáň čelisti. Po vyhodnocení snímku kostní tkáň čelisti narušena naštěstí nebyla. Byla provedena rutinní incise abscesu, kde se objevilo velké množství tmavé hnisavé tekutiny (u plazů bývá většinou obsah abscesu sýrovitě tuhý světlé barvy). Obsah byl odstraněn, zbylá dutina vypláchnuta fyziologickým roztokem s desinfekcí. Lokálně i celkově byly aplikovány několik dní antibiotika a rehydratační výživové roztoky. Asi za 4 dny po ošetření začal pacient přijímat potravu a v současné době je příjem potravy v normě. (malá ukázka z naší praxe)

,

FIBROPAPILOM

Chtěl bych se zmínit o zajímavém nálezu u pacienta na našem pracovišti. U mladého, dvouletého psa, křížence samičího pohlaví, se vytvořil na horní části jazyka asi během dvou měsíců bílý kulatý útvar květákovité struktury, velikostí většího hrášku. Pacient normálně přijímal potravu, i když poslední týden sousto v tlamě držel opatrněji a projevovala se i zvýšená salivace (slinění). Majitel navštívil ordinaci, kde bylo provedeno klinické vyšetření, odběr krve na biochemické a hematologické vyšetření a navrženo, po revizi tlamy, operativní odstranění novotvaru. Patologický útvar byl odstraněn v celkové anestezii metodou elektrokauterizace. Vzorek byl zaslán do referenční laboratoře na histologické vyšetření, kde byla potvrzena definitivní diagnóza FIBROPAPILON. Jedná se o nezhoubný – benigní typ nádoru, ne často se vyskytující s lokalizací na jazyku.. Operační rána se vyhojila dobře a pacient je v současné době  bez příznaku onemocnění.

KREV AGAMY VOUSATÉ POD MIKROSKOPEM

Krev agamy vousaté (Pogona vitticeps) pod mikroskopem. Malá ukázka z naší praxe. Již v minulosti zde byly prezentovány mikroskopie krve papoušků a želvy. A jak už bylo taky i dříve zmíněno červené krvinky, u ptáků a plazů…a tedy i ještěrů, mají ve zralém stavu buněčné jádro na rozdíl od savců. Na fotkách v příspěvku můžete vidět, při různých zvětšeních, různé krevní buňky, kde dominují červené krvinky- erytrocyty oválného tvaru v jejichž středu jsou krásně tmavá buněčná jádra. Erytrocyty vznikají v kostní dřeni a podílí se díky bílkovině hemoglobinu s obsahem železa na přenosu kyslíku z plic do tkání. Červené krvinky žijí asi 120 dní.