Některé zajímavé RTG nálezy z naší praxe. 1. Agresivní novotvar(osteosarcom sussp.) horní části ramenní kosti u šestiletého psa křížence, 2. Zadržená snůška dvou vajec u želvy hvězdnaté (Geochelone elegans), 3. Projektil ze střelné vzduchové zbraně v těle ary zelenokřídlého (Ara chloroptera), 4. Aseptická nekróza hlavice kosti stehenní (Calvé-Legg-Perthesovo onemocnění) u mladého psa, pudla. Toto onemocnění vzniká v důsledku špatného krevního zásobování v dané oblasti. 5. Obturace – ucpání střeva kamínky u želvy, které je pozřela ve větším množství, 6. Novotvar kosti článku prstu u kocoura, 7. Úlomky drátu ve voleti a ve střevu u papouška kakadu inka (Cacatua leadbeateri), který rozkousal drátěné pletivo, 8.. Meteorismus(plynatost) tenkého střeva u psa

Na obrázku může být: text

UROLITIÁZA – s touto diagnózou se u psů setkáváme relativně často . V tomto příspěvku je ukázka pacienta, u kterého byl sonograficky diagnostikován močový kámen v močovém měchýři a u kterého se několik dní vyskytovala krev v moči a zvýšená frekvence močení. Jediným a nejvhodnějším řešením této situace bylo operativní odstranění . Foto : 1. sonografický nález – světle jevící se kámen vrhá široký tmavý stín , 2. močový měchýř v operační ráně před vybavením urolitu, 3. Odstraněný urolit kulatého tvaru zrnité struktury . ( Ukázka z naší praxe)

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a text

CIZÍ PŘEDMĚT V OKU PSA. Mezi třetím víčkem a rohovkou byla dlouho uvízlá osina, která se do levého oka dostala zřejmě při běhání ve vysoké trávě. Osina svými ostrými okraji významně bolestivě traumatizovala a poškozovala rohovku, u které došlo k porušení celistvosti, vaskularizaci, zakalení a hnisavému zánětlivému procesu, který přešel i na spojivku. Hrozila trvalá ztráta funkce vidění. Cizí předmět byl odstraněn a ihned zahájena lokální i celková terapie. Během 14 dní došlo k významnému zlepšení. Náš pacient naštěstí tento problém zvládl a funkce oka zůstává zachována.

Na obrázku může být: pes a text

CIZÍ PŘEDMĚT V OKU ŽAKA. Nastal docela neobvyklý případ. Papouškovi oteklo levé oko, které bolestivě přivíral několik hodin. Při vyšetření a revizi oka v ordinaci bylo překvapivě zjištěno, že se v něm nachází smotek blíže neidentifikované textilie, který dráždil okolní tkáně a způsobil zánětlivý edém. Do oka se zřejmě nešťastně dostal při hře na koberci nebo při drbání, kdy smotek mohl být zachycen na drápku.????? Cizí předmět se podařilo odstranit, naštěstí nedošlo k nenávratnému poškození tkání. Oko bylo terapeuticky ošetřeno, je vpořádku bez následků a u pacienta došlo k rychlé úlevě…..

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a pták

ADENOM – NEZHOUBNÝ KOŽNÍ NOVOTVAR MAZOVÝCH ŽLÁZEK S OKRSKY HNISAVÉHO ZÁNĚTU NA PRSTU PSA…….. SEBACEOUS ADENOMA WITH AREAS OF PURULENT INFLAMATION, HISTOLOGICALLY CONFIRMED IN REFERENCE LABORATORY. U šestiletého křížence, samičího pohlaví se na kůži prstu zadní končetiny během půl roku vytvořil tuho elastický útvar velikosti větší fazole, který začal vředovatět. Na našem pracovišti byl odebrán vzorek metodou tenkojehelné aspirační technologie a zároveň bylo provedeno cytologické vyšetření. Následně tento útvar byl v celkové anestezii chirurgicky odstraněn a zaslán k histologickém vyšetření do referenční laboratoře, která potvrdila výše uvedenou diagnózu. Na mikroskopickém fotu z cytologického vyšetření lze vidět větší množství okrsků bílých krvinek – tzv. neutrofílních granulocytů s krásně segmentovanými jádry, svědčící na současně probíhající i zánětlivý proces. Dále na fotu je prezentována zcela funkční končetina tři měsíce po operaci, kde operační rána na prstu je úplně vyhojena. Vzhledem k benignitě procesu, lze předpokládat, že pravděpodobnost recidivy bude minimální. Pacient tento problém i díky svému imunitnímu systému úspěšně zvládl !!!!!

Na obrázku může být: text

PŘÍBĚH CODYHO S HANDICAPEM. Chtěl bych se zmínit o devítiletém kříženci, který si před sedmi léty velice vážně poranil pravou pánevní končetinu, která byla natolik poškozená , že jediná šance a řešením pro zachování života byla amputace její nekrotické části v oblasti hlezenního kloubu. Díky majiteli, který se nechtěl vzdát možnosti Codymu tuto šanci dát i za cenu tohoto tělesného handicapu, bylo rozhodnuto realizovat tento zákrok. Nakonec tento plán vyšel, pes i jeho trpělivý majitel se s tímto problémem naučili žít a vzájemně se doplňovat. A HLAVNĚ život našeho pacienta je již sedmý rok téměř plnohodnotný… !!……. ( Na fotkách je pacient aktuálně na klinickém vyšetření sedm let po úrazu. Tento příspěvek je napsán se svolením jeho majitele.)

Mikroskopický nález vajíček a makroskopický nález dospělých škrkavek (Ascaridia platyceri) v trusu papouška. Je to relativně častý nález. Zamoření endoparazity významně oslabuje organismus, jeho imunitní systém a při velké invazi může dojít k obturaci střeva, vyčerpání, snížení tělesné hmotnosti i úhynu. Doporučuji nepodceňovat pravidelná parazitogická vyšetření trusu minimálně 1-2x ročně a následně cílené odčervení……(ukázka z naší ordinace)……………Mikroskopic finding of eggs and macroskopic of adult roundworms (Ascaridia platyceri) in excrement parrot. This is a relatively common finding. I recommend not to underestimate the regular parasitological examination of the feces of your parrots.

U amazonka černotemenného ( Pionites melanocephala ) došlo při dokrmování k uvíznutí krmné pryžové sondy dlouhé asi 3 cm v jícnu. Došlo k zablokování zažívacího ústrojí.. Jediným řešením této situace bylo urgentní chirurgické odstranění této sondy v celkové anestezii. Papoušek zákrok zvládl a po třech týdnech je zcela bez problémů, aktivní a veselý jako dříve.
…….In the parrot (Pionites melanocephala), a feed rubber probe about 3 cm long in the esophagus was stuck while feeding. There was a blockage of the digestive tract. The only solution to this situation was an urgent surgical removal of the probe in general anesthesia. The parrot has mastered the procedure and after three weeks is completely without problems, active and cheerful as before.

Retence dvou vajíček u želvy hvězdnaté (Geochelone elegans). RTG vyšetření odhalilo zadržená vajíčka při snůšce v dutině tělní, Vzhledem k tomu, že příčný rozměr u těchto vajíček je o něco menší než otvor mezi pánevními kostmi a tím průchodný, je u takových případů možným řešením konzervativní stimulace snůšky – inj. aplikace hormonálních a calciových preparátů.(..ukázka z naší praxe)

Na obrázku může být: text

PYOMETRA – ukázka sonografického nálezu u feny z naší praxe. Jedná se o pokročilé a kritické stadium zánětu dělohy, která je značně zvětšená a naplněna patologickým obsahem. Hrozí její ruptura a uvolnění tohoto obsahu do prostoru dutiny břišní, sepse a následně úhyn. Tato situace vyžaduje urgentní řešení.