Epulis je ohraničený kulovitý útvar na dásních podobný nádoru. Příčin vzniku je spousta, ale nejčastěji vzniká jako zánětlivá reakce na mechanické podráždění v důsledku zubního kamene a chronického zánětu dásní. V příspěvku je malá foto ukázka z naší praxe , kdy u staršího psa středního plemene se v důsledku chronické gingivitidy a zubního kamene vytvořil mezi zuby 1. a 2. premolárem (P1 aP2) na dásni v dolní čelisti kulovitý útvar velikosti většího hrášku. Na fotkách je u našeho pacienta čerstvě odstraněn zubní kámen ultrazvukem a tím se na dásní lépe zvizualizoval zmíněný epulis, viz žlutá šipka. (1. a 2. foto). Na třetím fotu je již epulis úspěšně odstraněn metodou elektrokauterizace.
Poznámka : Pravděpodobnost recidivy se snižuje se zlepšováním dentální hygieny.
 
Dovolíme si poukázat  na zajímavý případ z dřívější doby, který zde byl již prezentován.
 

PORANĚNÍ JAZYKA U ARY ARARAUNY PO POKOUSÁNÍ FRETKOU. V naší ordinaci jsme řešili neobvyklý případ, kdy fretka při hře s arou araraunou pokousala a natrhla jeho jazyk. Majitel se dostavil s vystresovaným, apatickým a krvácejícím pacientem. Aru  jsme po celkovém vyšetření ihned uvedli do celkové anestezie a zhodnotili lokální situaci. Jazyk byl asi z jedné třetiny natržen a silně krvácel. Byla provedena sutura oddělených části jazyka a zastaveno krvácení. Papouškovi byla nasazena antibiotika a v injekční formě, byly aplikovány výživové a rehydratační roztoky. Druhý den po zákroku se ara choval mírně apaticky, ale měl zájem o okolí , potravu přijímal opatrně a komunikoval. Pět dní po zákroku se pacient choval zcela normálně a dnes můžeme konstatovat, že toto poranění je bez následků.

Foto : 1.Sutura jazyka v celkové anestezii u ary ararauny, 2. Fretka – hlavní viník, 3. Kontrola jazyka po operaci, 4. Zotavený pacient
 
 
Folikulární cysta, pseudotumor u papouška šedého (Psittacus erithacus). Chtěli bychom se s vámi podělit se zajímavým případem z naší praxe. U šestiletého pacienta se vytvářelo asi měsíc podkožně, v prsní oblasti ložisko, které se pomalu prostorově zvětšovalo až do velikosti pětikoruny. V tomto ložisku došlo částečně ke ztrátě peří, začalo světlat, vředovatět, částečně krvácet a perforovat zapřičiněním i sebepoškozováním (kousáním) papouška. Po návštěvě v ordinaci a klinickém vyšetření jsme vyslovili podezření na neoplastický proces a doporučili operativní řešení odstranění této patologické léze. Operace byla realizována v celkové anestezii. Odebraný vzorek byl zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře. Pacient operaci zvládl, byl nasazen ochranný límec, byla zahájena lokalní a celková terapie (antibiotika, výživové roztoky, podpora imunitního systému). Výsledek histologického vyšetření naštěstí vyloučil maligní nádorovitý proces a diagnostikoval folikulární cystu, která byla komplikována zánětlivým procesem. Za 14 dní byly vytaženy z operační rány stehy. V současné době, 5 měsíců po zákroku je pacient bez patologických změn. Musím říci, že velkou zásluhu v pooperační péči a v konečném výsledku měli majitelé pacienta, kteří zvládali péči s plným nasazením.
Foto : 1. Pacient před zákrokem, 2. Operativní odstraňování ložiska, 3. Částečný obsah vytažený z patologické léze, 4. Operační rána bezprostředně po operaci (sutura), 5. Již probuzený pacient z celkové anestezie po zákroku s ochranným límcem.