Adenom cirkumanálních(perianálních) žlázek . Perianální žlázky jsou přeměněné mazové žlázky, které jsou lokalizovány v kůži v okolí konečníku. Sekret těchto žlázek je hlenovitý, žlázky vytvářejí feromony a taky zasahují i do metabolismu steroidních hormonů. Relativně častým nálezem je nádorovité bujení benigního i maligního charakteru. Činnost těchto žlázek je ovlivněna především samčím hormonem testosteronem a proto jejich problémy jsou většinou u jedinců samčího pohlaví. U našeho pacienta, šestiletého psa, samce malého plemene se v blízkosti konečníku vytvořil během půl roku v kůži a podkožně novotvar nepravidelného tvaru velikosti fazole, který během asi tří týdnů začal, dle vyjádření majitele, růst rychleji. Při návštěvě v ordinaci po klinickém vyšetření bylo navrženo chirurgické odstranění této patologické léze co nejdříve. Vlastní operaci předcházelo cytologické vyšetření a odběr krve na biochemické a hematologické vyšetření. Odstraněný novotvar byl zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře, kde byl diagnostikován nezhoubný nádor žláznaté tkáně – již výše uvedený Adenom. Rána se po operaci hojila dobře, přestože její lokalizace v blízkosti konečníku (fekální znečistění) a vzhledem k velkému množství cévní a nervové sítě bývá problematická. Čtrnáctý den při odstraňování stehů byla rána relativně klidná. Prognóza tohoto případu je příznivá. Poznámka : jedním z dalších řešení podobných případů by mohla být souběžně i kastrace, protože samčí pohlavní hormon ovlivňuje aktivitu cirkumanálních žláz, jak již bylo výše zmíněno.

Upřesnění vhodné doby připuštění u fen na základě cytologického vyšetření poševního výtěru a monitorování hladiny pohlavních hormonů, především PROGESTERONU v krvi v období říje – hárání. Feny patří k diestrickým zvířatům, tzn., že během sezóny proběhnou ve většině případů dva pohlavní cykly, to ale platí pouze pro 65% fen, dalších 35% se mohou hárat 1 x ročně nebo i 3xročně. První hárání u fen většinou proběhne ve věku od 6. do 12. měsíce stáří, kdy se dostávají do tzv. pohlavní dospělosti. Od věku 18 – 24 měsíců jsou feny v chovné dospělosti. Pod pojmem hárání se rozumí dvě fáze pohlavního cyklu, které trvají zhruba 21 dní : proestrus a estrus. V proestru dochází k růstu folikulů a produkci samičího hormonu estrogenu a to se odráží fyziologicky na zevních příznacích – častější močení a olizování vulvy (čistění), která začíná být edematózně zduřená, od 3. – 5. dne začíná řídký a později lakově červený výtok, který zesílený trvá asi do 9.-14. dne. V tuto dobu je fena pro psa nejatraktivnější, ale krytí stále odmítá. V druhé fázi (estrus) dozrávají folikuly s vajíčky a vaječníky začínají produkovat progesteron., výtok z pochvy slábne a je hlenovitý . Fena je svolná k páření !!!!! Tato situace vhodné doby připuštění podle výše uvedených klinických příznaků platí pouze pro 60% hárajících fen, u kterých se má uvoněné vajíčko, které má životnost asi 3 dny, reálně setkat ve vejcovodu se spermii s životností až 5 dní . U zbylých 40 % případů vhodná doba krytí nemusí odpovídat popsaným klinickým příznakům hárání a to je častým důvodem neúspěšného krytí. Tato situace je nevýhodná zvláště u chovných fen, které musí být dovezené ke krycímu psovi na velké vzdálenosti či do zahraničí. Z těchto důvodu doporučujeme monitorování hárání fen s cílem upřesnění doby ovulace a tím určení nejvhodnějšího termínu krytí. Provádíme cytologická vyšetření poševní sliznice speciální barvicí technikou, kde na základě zralosti vrchní vrstvy buněk (nezralé buňky mají jádro, zralé buňky jsou bez jádra – čím více bezjaderných buněk, tím vhodný termín krytí je reálnější). Ještě daleko přesnější metodou je určení hladiny progesteronu v krvi. Odběr krve u hárající feny se doporučuje v rámci hárání minimálně 2 x v rozmezí jednoho až několika dní, podle situace. Pokud tato hladina progesteronu v krvi stoupá, je to důkaz, že na vaječníku už došlo k prasknutí folikulu, uvolnění vajíčka. Při určité hladině v krvi se doporučuje fenu krýt, případně inseminovat. 25. den po nakrytí doporučujeme u feny ultrasonografické vyšetření na potvrzení či vyloučení březosti. Foto : 1 a 2 – proestrus, jaderné buňky, cytologický nález poševní sliznice, 3 – VRCHOL ESTRU, cytologický nález bezjaderných buněk poševní sliznice, vhodná doba připuštění, 4 – SONO potvrzení březosti, lze vidět dva plodové váčky, 5 – Výsledek …(ukázka z naší praxe..)

Není k dispozici žádný popis fotky.