ÚSPĚŠNÁ PŘÍPRAVA FENY K CHIRURGICKÉ UMĚLÉ INSEMINACI ZMRAZENÝM SPERMATEM S KVALITNÍ GENETICKOU INFORMACÍ OD JIŽ NĚKOLIK LET NEŽIJÍCÍHO OTCE. Naší klienti, zkušení chovatelé amerických stafordšírských teriérů, se rozhodli pro tuto možnost s cílem zlepšení a „oživení“ exteriérových vlastností svých odchovů. Dárce konzervovaných-zmrazených spermií byl pes, světový šampion, s natolik výtečnými vlastnostmi, že i po jeho smrti před 7 roky( dožil se 12 let) je velký zájem. Vlastní inseminace byla provedena na specializované referenční klinice v zahraničí, která disponuje spermobankou psů. Sperma je uchováváno ve speciálních kontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě -197 stupňů Celsia a má téměř neomezenou dobu použitelnosti. Příprava feny k tomuto zákroku probíhala na našem pracovišti a spočívala v monitorování hladiny pohlavních hormonů v krvi, cytologickém vyšetření poševní sliznice a ultrasonografickém vyšetření dělohy a vaječníků abychom mohli s co největší přesností stanovit dobu ovulace , připravenost feny k oplodnění a nejvhodnější dobu inseminace. Inseminace byla provedena chirurgickou cestou, při které byly spermie importovány přímo do vejcovodu, kde měly větší šanci se přímo setkat co nejdříve s vajíčky. 25. den po tomto zákroku bylo provedeno na našem pracovišti sonografické vyšetření na březost…a ta byla potvrzena!!!.Porod 8 zdravých štěňat proběhl v očekávaném termínu a bez větších problémů. FOTO : 1 – OTEC, DÁRCE SPERMIĺ, 2- MATKA, BEZPROSTŘEDNĚ PO PORODU, 3- CYTOLOGICKÝ NÁLEZ POŠEVNÍHO VÝTĚRU, ESTRUS, 4- OSMIMĚSÍČNÍ ŠTĚNĚ Z VRHU (článek zveřejněn se souhlasem majitele, z roku 2017)………………………………………

INTERSEXUALITA. Chtěl bych se krátce zmínit o vzácné vývojové anomálii vnějších pohlavních orgánů u šestiměsíčního psa (nebo feny ?) německého ovčáka, která byla diagnostikována na našem pracovišti. Foto : U pacienta jsou na vnějších pohlavních orgánech patrny příznaky obojího pohlaví. Je vyvinutá samičí vulva (1), z které prominuje nedostatečně vyvinutý penis (2) zaslepený bez vyústění močové trubice. Toto vyústění je v místě před vulvou. Dále je zde patrný nedostatečně vyvinutý šourek (3) s vazivovitým obsahem. Pacient se dostává do pohlavní dospělosti a pohlavní orgány se více zvýrazňují.(malá ukázka)

U mníška šedého (Myiopsitta Monachus) došlo nešťastnou náhodou k uvíznutí běháku mezi bidýlkem a dráty klece. Svými trhavými obrannými pohyby a vlastní tělesnou váhou došlo k bolestivému pohmoždění měkkých tkání a silnému otoku intertarsálního kloubu (nesprávně patní kloub). Majitel se naštěstí dostavil s pacientem na ošetření relativně rychle. Papoušek nožku hodně odlehčoval (kulhání 4. stupně). Po revizi a ošetření poraněného místa byla zahájena lokální i celková terapie. Během několika dní se otok kloubu začal zmenšovat a pacient začal nožku postupně i zatěžovat. Příjem potravy se dostal do normy.Týden od začátku terapie se běhák významně zlepšil.

Přerůstání zobáku a následná deviace – vyosení dolní a horní části o 30 ° u papouška šedého (Psittacus erithacus). Přerůstání zobáků u papoušků není nic neobvyklého a může k tomu docházet z mnoha příčin. Náš pacient má bohužel velice aktivní a překrvenou dřeňovou část zobáku, která zasahuje až ke hrotu rohoviny, kterou produkuje ve zvýšené míře a prodlužuje se zároveň s rohovou vrstvou. Tím „neživá“ část rohoviny je příliš malá a nedá se běžně krátit, protože by hrot zobáku krvácel. Při intenzivním přerůstání horní částí došlo kontaktně ke značnému vybočení dolní části zobáku a to začalo znemožňovat papouškovi normální příjem potravy. Řešením na časově omezenou dobu byla korekce zobáku v celkové anestezii s důrazem na průběžné zastavování krvácení dřeňové vrstvy metodou elektrokauterizace. Pozici horní a dolní části se téměř podařilo „seřídit“ do osy a papoušek třetí den od zákroku začal normálně přijímat potravu. Chtěl bych ještě doplnit, že u pacienta bylo provedeno i RTG vyšetření se zaměřením na kalcifikaci kostry a bylo zjištěno, že není dostatečná a to mohlo ještě navíc umocnit problém s vychýlením zobáku. Proto majitel bude pacientovi podávat doplněk ke krmení s přídavkem kostitvorných minerálů(Ca,P..) a vitamínů. FOTO : 1. Vybočení – vyosení horní a dolní části zobáku o 30°. před zákrokem. Papoušek je focen v kleci z důvodu aby dráty klece lépe zdůraznily průběh zobáku, 2. Elektrokauterizace…zastavování krvácení dřeňové vrstvy při korekci zobáku v narkóze, 3. Pacient po zákroku