Čmelíkovec krysí (Ornithonyssus bacoti). Chtěl bych se zmínit o těchto vzácných, krev sajících kožních roztočích, kteří se v poslední době začínají vyskytovat ve zvýšené míře, především v chovech malých pet zvířat (morčata, křečci, potkani, králíčci, ježci….). Lze je vidět i pouhým okem. Tito ektoparazité byli tento týden mikroskopicky diagnostikováni na našem pracovišti. Samičky, které žijí asi 60 dní, jednorázově během 2 – 4 dní dní nasají na hostiteli krev, pak se přesunou do vnějšího prostředí, kde nakladou 80 – 120 vajíček, ze kterých se za 2 – 4 dny vylíhnou larvy, vývojový cyklus trvá asi 14 dní. Tito roztoči parazitují na těle zvířete především v noci a mohou způsobit zánětlivé kožní změny a vyčerpanost organismu. Přes den jsou schování v různých úkrytech ( škvíry, praskliny, dřevo….) poblíž zvířete. Podstatné je i to, že mohou napadnout i člověka a způsobit mu štípance. Dále tito roztoči mohou být přenášeči některých bakteriálních i virových onemocnění. K nakažení tímto parazitem může dojít především kontaminovanou podestýlkou, krmivem, napadeným novým jedincem…. (i při nákupu v zooprodejnách) ….. Pokud jsou tito roztoči diagnostikováni včas je reálná šance na jeho úplné zničení. Terapie spočívá v aplikaci speciálních ektoparazitárních přípravků na zvíře v týdenních intervalech ( 3 – 4 x ), odstranění podezřelé podestýlky, krmiva a řádné desinsekci a desinfekci prostředí včetně chovatelských pomůcek po předchozí mechanické očistě a umytí, rovněž v týdenních intervalech . ( Foto – ukázka z naší praxe : v levé části mikroskopický nález roztočů, v pravé části potenciální hostitelé )

 

Není k dispozici žádný popis fotky.

PREVENTIVNÍ ZDRAVOTNÍ TESTY U PSÍCH SENIORŮ A SROVNÁNÍ VĚKU PSA S VĚKEM ČLOVĚKA . Přestože seniorský věk přináší zvýšený výskyt zdravotních komplikací v souvislosti se stárnutím organismu , mohou i tak naší zvířecí přátele dlouho prožívat plnohodnotný život. Je možno již s předstihem odhalit skryté poruchy funkce některých životně důležitých orgánů( játra, ledviny, slinivka břišní, endokrinní orgány, kostní dřeň – krvetvorba…atd..) a navrhnout preventivní opatření dříve než se stačí porucha klinicky projevit. Proto DOPORUČUJEME 1 x ročně provedení preventivních zdravotních testů – biochemické a hematologické vyšetření krve i vyšetření moči v období kdy se vaši svěřenci dostali či dostanou do seniorského věku. Tento věk je u každého jedince individuální, ale obecně lze říci, že souvisí s velikostí (hmotností) plemene. Čím je plemeno větší(obří plemena), tím seniorský věk přichází dříve a i průměrný věk je kratší. Viz. přiložené foto (naší psí pacienti, nejmenší a největší ) a tabulka (seniorský věk je vyznačen červeně).

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a pes