Další malá aktuální ukázka několika zajímavých močových kamenů velikostí 1-2cm, sonograficky diagnostikovaných ( černé stíny vržené z bílých obloučků) a operativně vybavených z močového měchýře feny malého plemene, která se projevovala příznaky zánětu močového měchýře. Chemickou analýzou urolitů byla potvrzena přítomnost fosforečnanu hořečnato-amonného(struvit) …což je u psů častým nálezem, spolu s močanem amonným. Tato kombinace však bývá méně obvyklá. (z naší praxe)

 

V tomto příspěvku není cílem popisovat známou nemoc hypokalcemii u papoušků (nedostatek vápníku v krvi, způsobující neuropatické i ortopedické příznaky), ale stručně poukázat na dvě klíčové diagnostické možnosti odhalující tuto patologii. Těmi jsou biochemické vyšetření krve, zejména na obsah vápníku a fosforu… ale i dalších biochemických parametrů a RTG vyšetření.
Na první fotce je ukázka RTG snímku tříletého hypokalcemického pacienta, papouška šedého (Psittacus erithacus)), u kterého lze vidět na pravé noze deformaci tibiotarzální kosti(červená šipka). Na druhé fotce je detailní ukázka odběru krve z loketní žíly (v.ulnaris) na biochemické vyšetření u téhož pacienta.

Hyperplazie dásní. S touto patologickou lézi se v naší praxi setkáváme relativně často. Jde většinou o nezhoubné nadměrné množení buněk v důsledku zánětlivého procesu, který vyvolává, spolu se zubním plakem a kamenem, dráždění sliznice dásní. Na fotce prezentujeme případ s tímto problémem u psa malého plemene v seniorském věku, kdy sliznice v okolí čtvrtého premoláru (P4) v horní čelisti se začala během několika týdnů zvětšovat a tvarovat do „laločnatých“ útvarů. Pes začal mít problém se zpracováním potravy a léze začala mírně krvácet. Řešením bylo, po vyhodnocení krevního vzorku, odstranění tohoto útvaru v celkové anestezii, antibiotická clona a následná zvýšená hygienické prevence v dutině tlamy.

Kalous ušatý (Asio otus), krásná dospělá samička, na zdravotním vyšetření.