Stopkatý leiomyom pochvy u feny. Tento typ novotvaru patří mezi nezhoubné (benigní) nádory hladké svaloviny. U devítileté feny malého plemene se vyvíjel, zřejmě několik měsíců, skrytě v pochvě  podlouhlý tuho elastický útvar. Až nabyl větších rozměrů vyhřezl přes vulvu a tím upozornil majitele, který ihned navštívil ordinaci. Kromě klinického vyšetření byla provedena vaginoskopie, při které bylo zjištěno, že tento podlouhlý, tuhoelastický útvar stopkatého tvaru, velikosti 4 cm vycházi z okraje horní poševní stěny. Po biochemickém vyšetření krve byl tento útvar v celkové anestezii operativně odstraněn a zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře, která potvrdila výše zmíněnou diagnózu. Pacientka je bez klinických příznaků a pravidelně chodí na zdravotní kontroly. Foto : 1. Vyhřezlý leiomyom pochvy přes vulvu před zákrokem., 2. Odstraněný novotvar, 3. Pacientka 14 dní po zákroku