Nekróza ocasu u gekona (Phelsuma grandis ) a terapeutická amputace. U gekona došlo k hlubokému meziobratlovému poranění ocasu. Rána se uzavřela a 10 dní chovatel nepozoroval žádnou změnu. Do místa poranění pronikla infekce, která způsobila abscedaci až nekrózu asi 1/3 ocasu. V místě poranění vznikla bulka, z které vytékal hnisavý výpotek. Pacient začal být apatický a omezil příjem potravy. Majitel navštívil ordinaci. Jediným terapeutickým řešením pro zabránění rozvoje septického stavu byla amputace mrtvé části v místě předpokládané zdravé části, aplikace antibiotik a výživových roztoků. Pacient po několika dnech začal přijímat potravu a přestal být apatický. Na pahýlu ošetřeného ocasu probíhají hojivé procesy. Prognóza je příznivá. (Tento zajímavý ještěr žije ve volné přírodě na stromech v pralesích Madargaskaru. Sameček a samička jsou si většinou celý život věrní a žijí celou dobu na jednom stromě. Živí se především hmyzem a pavouky.)

Othematom ( náhlé nahromadění krve mezi ušní chrupavkou a kůži v důsledku prasknutí poraněné cévy) – terapie „matracovou – uzlíčkovou“ metodou. Již v minulých příspěvcích zde byla popisována řešení některých případů othematomů z našeho pracoviště. Nyní bych chtěl prezentovat malou ukázku recidivujícího othematomu (1) u psa středního plemene, kdy muselo být přistoupeno v celkové anestezii k provedení několikacentimetrové incizi kůže ucha (2) z důvodu vypuštění obsahu a průběžného jeho odtékání. Dále na několika místech ušního boltce muselo být provedeno prošití uzlíčkovými stehy (3) aby došlo k pevnému spojení kůže s chrupavkou. Ucho bylo průběžně fixováno pravidelnými bandážemi (4) a nasazena dlouhodobá antibiotická clona . Uzlíčkové stehy byly odstraněny až za měsíc po zákroku. Odezva na léčbu u našeho pacienta byla pozitivní a i v současné době je ušní boltec v pořádku (5).