Nekróza ocasu u gekona (Phelsuma grandis ) a terapeutická amputace. U gekona došlo k hlubokému meziobratlovému poranění ocasu. Rána se uzavřela a 10 dní chovatel nepozoroval žádnou změnu. Do místa poranění pronikla infekce, která způsobila abscedaci až nekrózu asi 1/3 ocasu. V místě poranění vznikla bulka, z které vytékal hnisavý výpotek. Pacient začal být apatický a omezil příjem potravy. Majitel navštívil ordinaci. Jediným terapeutickým řešením pro zabránění rozvoje septického stavu byla amputace mrtvé části v místě předpokládané zdravé části, aplikace antibiotik a výživových roztoků. Pacient po několika dnech začal přijímat potravu a přestal být apatický. Na pahýlu ošetřeného ocasu probíhají hojivé procesy. Prognóza je příznivá. (Tento zajímavý ještěr žije ve volné přírodě na stromech v pralesích Madargaskaru. Sameček a samička jsou si většinou celý život věrní a žijí celou dobu na jednom stromě. Živí se především hmyzem a pavouky.)