Mírná posttraumatická stresová indispozice u surikaty (Suricata suricatta). Tato promykovitá šelma ve volné přírodě obývá skalnaté a písčité oblasti jihozápadní Afriky. U tohoto pacienta došlo k malému poranění kůže a ke stresu v rámci roztržky s jinými surikatami. Pacient začal být apatický a ztrácel orientaci, majitel navštívil ordinaci. Pacientovi ihned po klinickém vyšetření byly aplikovány výživové roztoky a ošetřena poškozená kůže. Terapie pokračovala ještě několik dní. Po 10 dnech se pacient chová zatím zcela normálně i příjem potravy je bez problému. Foto : Pohled do tlamy surikaty v rámci klinického vyšetření. ( Jen krátká, ne běžná, ukázka malého případu z naší praxe)

Fibrosarkom u ježka bělobřichého (Atelerix albiventris). Chtěl bych se ve stručnosti zmínit o zajímavém případu z naší praxe. U pacienta se asi 2 měsíce vytvářel na kůži a v podkoží v oblasti kolenního kloubu načervenalý tuho elastický útvar oválného až kulatého tvaru do velikosti asi 1,5 cm. Jinak byl ježek v dobré tělesné kondici, normálně přijímal potravu a nebyl apatický. Při návštěvě ordinace a zhodnocení situace bylo navrženo operativní odstranění tohoto novotvaru. Chirurgický zákrok byl proveden v celkové anestezii a vzorek byl zaslán do referenční laboratoře na histologické vyšetření. Operace a pooperační péče proběhla bez komplikací a 14 den byly vytaženy stehy. Operační rána je v relativně klidném stavu, pacient se chová zcela normálně. Mezitím laboratoř diagnostikovala typ nádoru FIBROSARKOM, který nepatří mezi ty klidné a může být i aktivní, avšak jeho odstranění dává aspoň šanci na vyléčení. Pacient je nadále sledován a budou nasazeny imunostimulační látky. Foto : 1. Pacient ježek bělobřichý, 2. Kožní nádor fibrosarkom v oblasti kolenního kloubu před operaci, 3. Vyoperovaný nádor k histologickému vyšetření, 4. Pacient bezprostředně po operaci – rána se suturou, 5. Končetina po odstranění stehů