Strupovka ušní ( Otodectes cynotis) – ukázka mikroskopického nálezu z obsahu zevního zvukovodu kotěte ( z našeho pracoviště). Tento roztoč, který je velice obtížně viditelný pouhým okem (bílé tečky, 0,3mm), relativně často napadá zevní zvukovod koček, v menší míře i psů a ostatních masožravců. Vývojový cyklus trvá tři týdny. Kočka se nejčastěji může nakazit přímým kontaktem s napadenými zvířaty(….např. z matky na kotě) nebo potřísněnými předměty. Roztoč způsobuje zánět vnějšího zvukovodu, zpočátku nemusí vyvolat žádné klinické příznaky a majitel nemusí nic poznat. Později dochází k tvorbě hnědého mazu, ucho začíná být svědivé až bolestivé, oteklé a může dojít až k perforaci bubínku. Pokud se tato diagnóza odhalí včas a to potvrzením mikroskopického nálezu roztoče, je nemoc velice dobře vyléčitelná během dvou až tří týdnů.

 Kalous ušatý (Asio otus), mládě 

Na obrázku může být: pták

Stéblo sena, délky asi 10 cm se dostalo do oka pet králíčka, zřejmě během příjmu potravy, neobvyklým způsobem. Stéblo se stočilo do kruhu velikosti oka a zaklínilo se zamaskovaně po obvodu mezi oční bulvu a obě víčka(horní a dolní) tak, že ho nešlo vidět, majitel ho nepostřehl. Během dvou dní pacient začal být neklidný, oko začalo být oteklé, bolestivé, načervenalé a začal vytékat hnisavý výpotek. Majitel proto navštívil ordinaci. Byl proveden výplach a revize oka, kde byl nalezen překvapivě tento cizí předmět, který byl ihned odstraněn. Způsobil akutní traumatický hnisavý zánět spojivky a mírně poškodil i rohovku. Po vytažení stébla došlo u pacienta k velké úlevě, byla nasazena lokální terapie. Po několika dnech došlo k úplnému vyléčení oka.

Na obrázku může být: text

Hluboký lokální bakteriální zánět na přechodu kůže a nosní houby. Tato situace nastala u tříletého psa z neznámé příčiny, zřejmě po poranění a následnému místnímu průniku infekce až do hlubších vrstev kůže a tím vzniku asi 4 cm nepravidelně oválného, dosti zduřelého zánětlivého ložiska. Z napadené léze byly odebrány vzorky k mikroskopickému vyšetření (nanašem pracovišti) a mikrobiologickému vyšetření (v referenční veterinární laboratoři). Léčba této lokalizace je komplikovanější, protože pacient je schopen svým jazykem „umýt a očistit“ lokálně aplikované léčebné preparáty. Nicméně, po několika týdnech od zahájení nejenom lokální, ale i celkové terapie, včetně podávání imunostimulačních preparátů se situace začala významně zlepšovat. V současné době je kůže bez patologického nálezu.

Na obrázku může být: text