Extrakce poškozeného zubu u ježka bělobřichého /Atelerix albiventris/. Chtěl bych se stručně zmínit o zajímavém případu z naší praxe. U čtyřletého pacienta, dle anamnézy chovatele, docházelo poslední dobou k mírnému snížení příjmu potravy a z levé strany tlamy k její (potrava) opatrnějšímu a bolestivějšímu zpracovávání až vypadávání. Jinak byl ježek čilý a nevykazoval jinou změnu chování. U pacienta byla provedena v celkové anestezii revize dutiny tlamy při které byla zjištěna v horní čelisti vlevo anomálie stoličky M3 ( třetí molár). Stolička vyrostla překvapivě mimo linii horního zubního oblouku, byla posunuta asi o 4 mm mediálně (dovniř). Tato nestandardní lokalizace byla zřejmě již od juniorského věku, od výměny mléčných zubů a teď v seniorském věku začala „zlobit“. Navíc byla silně poškozna sklovina, kořenový systém a jeho okolí provázel zánětlivý proces, zakotvení moláru bylo labilní. Byla provedena terapeutická extrakce zubu, lokální vyčistění rány a nasazena antibiotická clona. U ježka došlo následující dny k úlevě a zlepšení příjmu potravy. Pacient je zatím stále v terapii a v pozorování.
Foto : 1. Pohled do tlamy před extrací moláru. Červená šipka ukazuje na anomální lokalizaci poškozené stoličky., 2. Extrahovaná stolička (zvětšeno)., 3. Pohled do tlamy pacienta po vytržení stoličky