Nedomykavost mitrální srdeční chlopně u psa. S některými patologickými stavy srdce, zejména u seniorských pacientů se v naší praxi ne zřídka setkáváme. Jen krátce pro zajímavost uvádíme následující případ. Do ordinace majitelka přivedla 12 letou fenu malého plemene na rutinní klinické vyšetření a odběr krve před ultrazvukovým čištěním zubního kamene. V anamnéze majitelka, mimo jiné, uvedla, že fena je poslední dobou více unavená, občas zakašle, ale chuť do příjmu potravy je zachovalá. Při auskultačním (poslechovém) vyšetření byly zjištěny docela významné šelesty v oblasti srdečního pole. Bylo provedeno RTG vyšetření hrudníku, kdy bylo zjištěno významné zvětšení levé srdeční síně a mírné zvětšení levé srdeční komory. U tohoto pacienta došlo k nedomykavosti (netěsnění) srdeční chlopně mezi levou síní a levou komorou a tím se krev částečně vrací zpět do malého krevního oběhu, včetně plic. Levá síň musí vynaložit více práce aby krev proudila do levé komory a dál do velkého krevního oběhu. Tím dochází ke zvětšování srdečního svalu a později může dojít k jeho „zhadrovatění“ až vyčerpání. Tato situace je nevratná. Pokud je toto onemocnění zachyceno včas, naštěstí existuje terapie, která tento stav dokáže aspoň částečně zbrzdit a nějakou dobu pacient může skoro plnohodnotně žít. Foto č. 1 : RTG hrudníku feny, naší pacientky, kde červené šipky ohraničují zvětšenou levou srdeční síň. Foto č.2 : RTG hrudního pole kočky s normálním, fyziologickým nálezem srdce (jen pro srovnání a lepší orientaci).

 

Nález hlístic (nematoda) u scinka ohnivého (Riopa fernandi). Tento denní ještěr se ve volné přírodě vyskytuje ve vlhkých, hustě zalesněných oblastech centrální a západní Afriky. V dospělosti, po dvou letech stáří, dorůstá až 40 cm a živí se především hmyzem a různými červy. Chtěli bychom se s vámi stručně obrazově podělit o endoparazitóze (zamoření vnitřními parazity) u tohoto exotického pacienta, který byl vyšetřen v naší ordinaci z důvodů sníženého příjmu potravy a mírné apatie. Při vyšetření trusu bylo makroskopicky zjištěno, že obsahuje velké množství parazitujících malinkých, pouhým okem viditelných, asi 2-3 mm nitkovitých hlístic. Mikroskopicky byla krásně zviditelněna výrazná vnitřní struktura u těchto oblých červů a navíc byla odhalena i přítomnost jejich vajíček, které jsou zdrojem infekce pro další jedince. Řešením této situace je odčervení pacienta speciálními léky, asanace chovatelského zařízení a dodržování zoohygienických opatření. Foto : 1.,2. Pacient scink ohnivý, 3 mikroskopický nález vajíčka hlístice, 4 mikroskopický pohled na strukturu orgánů přední části těla hlístice.