Ukázka (z naší praxe) dvou novotvarů, pro srovnání, s podobnou velikostí a vzhledem, ale s rozdílnými histologickými nálezy a biologickým chováním, které vyrostly na sliznici různé lokality dutiny tlamy u dvou různých plemen psů, samčího pohlaví, a které bránily normálnímu příjmu potravy.. Oba dva novotvary byly po operativním odstranění zaslány do referenční histologické laboratoře. V prvním případě byl diagnostikován MELANOCYTOM (nádor buněk, které produkují pigment). Už 8 měsíců po jeho terapeutickém operativním odstranění nedošlo k recidivě, pacient v současnosti nevykazuje klinické příznaky onemocnění a prognóza je příznivá. V druhém případě byl bohužel histologicky diagnostikován velice agresivní zhoubný nádor MELANOM (lokalizace tohoto typu bývá většinou na kůži, na sliznici v dutině tlamy bývá vzácná..) s prognózou nepříznivou.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí

ANOMÁLIE V POSTAVENÍ ZUBU U JORKŠÍRSKÉHO TERIERA. Při běžné rutinní kontrole dutiny tlamy byla zjištěna vrozená anomálie zubu premorálu (P3) v horní čelisti. Zub je rotován kolem své osy o 90°. Tato situace významně neovlivňuje příjem potravy a zdravotní stav, terapeuticky se většinou neřeší. Kromě této anomálie lze na fotografii před tímto rotovaným zubem vidět i absenci zubů P1 a P2.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a jídlo

Ukázka některých zajímavých momentů z naší praxe s optimistickou prognózou řešení (..tyto případy zde byly již podrobněji zveřejněny….). 1. Císařský řez feny – vybavování zdravého štěněte z dělohy, 2. Alexandr čínský s uvízlým drátem v zobáku ze zrcátka, s kterým si hrál., 3. Zaklíněný plastový kroužek z kanystru ve spodní čelisti mezi zuby u psa, 4. Velké urolity(močové kameny) odstraněné z močového měchýře feny ( i sonografický nález), 5. Fena se štěňaty po úspěšném porodu. Matka byla inseminována zmraženým spermatem ze spermobanky, uchovaném v tekutém dusíku(při teplotě -197°C) od sedm let již nežijícího otce s vynikajícími exterierovými vlastnostmi. Inseminace byla provedena chirurgicky na zahraniční klinice. Na našem pracovišti bylo provedeno hormonální monitorování a příprava feny před a po tomto zákroku ., 6. Invaginace střeva (zasunutí jedné části střeva do druhé způsobilo neprůchodnost) u mladého psa, pohled do operační rány., 7. Zadržená snůška vajec u želvy hvězdnaté – RTG nález.

ÚRAZ HLAVY A OKA U  PAPOUŠKA ŠEDÉHO-ŽAKO (Psittacus erithacus) .Náš pacient, třináctiletý papoušek šedý, neurčeného pohlaví, prodělal úraz hlavy a oka.Jeho majitel, který navštívil naší ordinaci, uváděl, že strčil hlavu mezi dveře a zárubně, kde uvízl v důsledku přivření, které náhle způsobil průvan. Došlo k traumatu hlavy a především pravého oka, kde se vytvořil velký hematom, otok víčka a byly narušené vnější a i některé vniřní stuktury očního bulbu, hrozila trvalá ztráta zrak...u.Papoušek se dostal do stresové situace, byl velice apatický, ztrácel rovnováhu a měl zastřené vědomí. Po klinickém vyšetření a zhodnocení situace byl pacient ihned ošetřen,byla provedena revize oka a aplikovány lokálně i celkově medikamenty (ATB, výživové a podpůrné roztoky, léky tlumící bolest……atd ) a denně podávány.Na druhý den po ošetření byl pacien stále apatický, ale projevoval větší aktivitu, komunikaci a dokonce měl i malý zájem o potravu.Oko bylo stále značně nateklé a uzavřené.Další dny se začala situace významněji zlepšovat , pacient se sám udržel na bidýlku a postupně se zlepšoval příjem potravy.Pátý den od úrazu otok na oku začal klesat a začaly být i viditelné oční struktury.Po třech týdnech se pacient chová zcela normálně ,oko je téměř otevřené a s největší pravděpodobností jeho schopnost vidění bude zachráněna.

 

Zánětlivý bakteriální edém víček (blepharitis) a okolí očí u andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) a pozitivní reakce na terapii antibiotiky. Pacientovi během asi tří týdnů začala postupně oboustranně otékat víčka a okolí očí. Zároveň papoušek začal být mírně apatický a méně přijímat potravu. Po zdravotním vyšetření byla zahájena jak lokální tak celková antibiotická terapie s cílem zastavení zánětlivého procesu. Dále byly podávány léky na podporu imunitního systému a vitamíny. Po týdnu terapie došlo k mírnému zlepšení, za deset dní k výraznému zlepšení a měsíc po zahájení léčby je pacient bez klinických příznaků.

Ukázka dvou typů kožních novotvarů u psů různých plemen, operativně řešených na našem pracovišti, které se klinicky manifestují velice podobně ( délka růstu, tvar, velikost), ale jejich charakteristika a prognosticky výhled je zcela odlišný. U obou nádorů bylo provedeno cytologické vyšetření a odstraněné patologické léze byly zaslány do referenční laboratoře k histologickému vyšetření. V prvním případě se jedná o nezhoubný nádor lipofibrom s prognózou do budoucnosti příznivou , v druhém případě se jedná o zhoubný velice vzácný nádor histiocytární sarkom s prognózou nepříznivou.

Některé zajímavé mikroskopické nálezy z naší praxe. 1. Vajíčko roupa z čeledi Pharyngodonidae v trusu želvy, 2. Krevní nátěr želvy, 3. Krevní nátěr papouška..u obou nátěrů dominují červené krvinky s buněčnými jádry (u plazů a ptáků se jedná o normální nález, savci ve zralých erytrocytech jádro nemají),4. Cnemidocoptus pilae…roztoč, způsobující kožní onemocnění-svrab(vápenka) u ptáků, vzorek byl odebrán z postiženého běháku papouška. 5. Ctenocephalides canis – blecha psí, 6. Mastocyty – žírné buňky obsahující v cytoplazmě granule, vzorek k cytologickému vyšetření byl odebrán z kožního nádoru mastocytomu. 7. Neutrofilní granulocyty – bílé krvinky, leukocyty se segmentovanými jádry, které se zúčastňují zánětlivého procesu. Vzorek byl odebrán ze zánětlivé kožní léze. 8. Zralé bezjaderné buňky poševní sliznice feny detekující vrchol říje(estrus) a tím vhodnou dobu připuštění se psem. 9. Ascaridia platyceri – vajíčka škrkavek v trusu papouška, 10. Demodex sp. – trudník, roztoč způsobující demodikózu,červenou prašivinu kůže u psů. 11. Kokcidie – prvoci, způsobující střevní onemocnění. Nález ve vzorku trusu činčily.

Není k dispozici žádný popis fotky.

VÝHŘEZ PENISU U VODNÍ ŽELVY.(Prolaps of the penis and subsequent necrosis affected the male water turtle. The therapeutical solution was organ amputation.) Penis v klidovém stavu je u samců želv uložen hluboko v kloace. K výhřezu může dojít při páření a následném poranění, při vyčerpání, oslabení organismu, nedostatku vitamínů a minerálních látek, při obstipaci střeva jehož obsah tlačí na kloaku, při přeplněném močovém měchýři např. v důsledku urolitů…a z dalších i neznámých příčin. U tohoto akutního stavu, kdy penis je exponován vnějšímu prostředí, hrozí riziko poranění a následné nekróze orgánu, proto čím dřív je pacient ošetřen, tím se zvyšují jeho šance na vyléčení. Zákrok se provádí chirurgicky v anestezii a pokud nedošlo k nekrotickým procesům, vyhřezlý penis se reponuje zpět do kloaky a fixuje stehy.. Pokud dojde k odumření tkáně – nekróze, je indikována amputace orgánu. Je nutno zdůraznit, že je třeba řešit i primární příčinu, pokud je známa. U našeho pacienta, kterého prezentujeme se v důsledku dlouhodobé traumatizace rozvinula již pokročilá nekróza a hrozila celková sepse. Jedinou šancí na přežití s pozitivní prognózou byla amputace nekrotického orgánu, zastavení zánětlivého procesu a následná pooperační péče.

MASTOCYTOM U PSA. Jedná se o nádor tvořený žírnýmí buňkami (mastocyty), které původně vznikají v kostní dřeni z kmenových buněk, a které se dostávají do tkání (kůže, trávicí soustava…), ve kterých se transformují a zůstávají natrvalo.Tyto mastocyty mají v cytoplazmě specifické granule a zúčastňují se imunitních, alergických nebo zánětlivých reakcí. U našeho pacienta vyrostl během jednoho měsíce nebolestivý, ohraničený, měkký kožní útvar, hladkého povrchu velikostí fazole v oblasti spodní části hrudníku. U tohoto útvaru bylo provedeno na našem pracovišti cytologické vyšetření, operativní odstranění a vzorek byl zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře, které potvrdilo výše uvedenou diagnózu – mastocytom 1. stupně ze 4 stupňové stupnice, přičemž 1. stupeň patří mezi ty prognosticky příznivé, benigní ……4. stupeň se může projevovat malignitou . Měsíc a půl po zákroku pacient nevykazuje žádné recidivující příznaky. Chtěl bych k tomuto případu ještě dodat, jak je důležité nepodceňovat jakýkoliv podezřelý růst lézí na těle zvířete a včas je řešit, dokud útvary nejsou ještě příliš rozvinuté. Pravděpodobnost úspěšné odezvy terapie se jistě zvýší jako u výše uvedeného případu.

Na obrázku může být: text