STRANGULACE NÁRTU U JEŽKA BĚLOBŘICHÉHO

Strangulace nártu u ježka bělobřichého a úspěšná terapie. Uvádím další případ, kdy došlo zaškrcení nožky . Tentokrát se jednalo o vážnou situaci, kdy vlákno podestýlky pro ježky, které bylo koupeno ve zverimexu, se omotalo dokola na zadní noze v oblasti nártu, který zaškrtilo. Došlo k přerušení cirkulace krve v dolní části končetiny, následnému velkému otoku, zánětlivému procesu až nekróze. Tato situace trvala asi 2-3 dny, pak majitel navštívil ordinaci. V celkové anestezii byla provedena revize končetiny a po zhodnocení situace připadaly v úvahu dvě varianty řešení – amputace končetiny nebo konzervativní řešení s malou, ale ne mizivou šancí na zachování funkčnosti končetiny. Nakonec jsme se rozhodli pro druhou možnost. Odstranili jsme omotané vlákno a zahájili intenzivní celkovou a lokální terapii se zaměřením na obnovu tkáně. Již třetí den po začátku léčby naznačoval, že v postižené části nožky je „život“ a další dny docházelo k výraznému zlepšování, otok se snížil, a byl znatelný pohyb prstů. Dvanáctý den od začátku terapie je nožka plně funkční a můžeme konstatovat, že pacient to zvládl. (ukázka z naší praxe)

Na obrázku může být: one or more people a text

PERIAPIKÁLNÍ GRANULOM

Periapikální granulom. S touto diagnózou se ne zřídka setkáváme u naších psích pacientů, zejména starších. Jedná se o zánětlivý proces hrotu kořene zubu, zejména premolárů a molárů v horní čelisti, který se rozšíří do okolní tkáně až pod kůži, lokálně může dojít až k lýze, rozpuštění okolní kostní tkáně. Klinicky se projevuje zpočátku jako absces „BOULE POD OKEM“, který později může prasknout. Z otvoru perforované kůže vytéká hnisavý výpotek. RTG vyšetření upřesní lokalizaci a rozsah onemocnění. Příčinou může být poškozený zub,chronická parodontóza v kombinaci se zubním kamenem. Účinným terapeutickým řešením je extrakce postiženého zubu, ošetření rány, rutinní ošetření ostatních zubů, včetně odstranění zubního kamene ultrazvukem v celkové anestezii a nasazení antibiotické clony. Na fotkách v příspěvku je ukázka dvanáctiletého pacienta malého plemene s výše uvedenou diagnózou, z naší praxe. FOTO :1. Perforovaná kůže již po prasknutí abscesu „boule pod okem“., 2. Extrahovaný poškozený zub premolár P4 z horní čelisti. Na zubu jsou nekrotizující kořeny., 3. RTG vyšetření. Šipka ukazuje na rozpad, lýzu kosti v okolí kořene zubu P4 v horní čelisti, v důsledku zánětlivého procesu ., 4. Poškozený zub P4 pokrytý zubním kamenem před extrakcí, který je příčinou periapikálního granulomu. 5. Ošetřený pacient.

Na obrázku může být: one or more people a text

OTHEMATOMY, TERAPIE DRENÁŽNÍ METODOU

OTHEMATOMY, TERAPIE DRENÁŽNÍ METODOU. S othematomem se v naší praxi setkáváme u psů relativně často, méně často u koček. Je to situace, kdy dojde k náhlému prasknutí cévy v uchu a krev se postupně nebo najednou hromadí mezi ušní chrupavkou a kůží. Primární příčinou většinou bývá zánět vnějšího zvukovodu parazitárního, bakteriálního či kvasinkového původu, při kterém si pes drbe ucho a tím dojde k prasknutí cévky. Další příčinou mohou být i jiná poranění či jiný zánětlivý proces, ale taky i problémy se srážením krve. Dojde k mnohonásobnému zvětšení objemu ušního boltce, který vypadá jako “ balónek“ a zvyšující se tlak stupňuje drbání a třepání hlavy. Řešení tohoto problému nemusí být vždy jednoduché a může docházet ke komplikacím, vždy je třeba se zaměřit a léčit i primární příčinu (zánět zvukovodu….). Existuje mnoho terapeutických postupů, každý z nich má však své výhody i nevýhody. Na našem pracovišti nejčastěji používáme méně radikální metodu, kdy v celkové anestezii provedeme v postiženém uchu dva malé kožní řezy, kterými se provleče pryžová sonda umožňující trvalý odtok tvořící se tekutiny. Sonda je v uchu ponechána asi 10 dní. Souběžně probíhá lokální a celkové antibiotické krytí. Terapie trvá minimálně tři týdny, při možných komplikacích podstatně déle. Velice je důležitá spolupráce majitele pacienta při dodržování jeho terapie a ochranných opatření při sebepoškozování ošetřeného místa. Na fotce je malá ukázka dvou úspěšně vyléčených našich pacientů při terapii othematomu touto drenážní metodou.

Na obrázku může být: one or more people a text

HYPERPLAZIE SPOJIVKY U PSA

Hyperplazie spojivky. U psa křížence malého plemene začala v horní části oka z neznámé příčiny 2 týdny přerůstat zbytnělá část spojivky asi velikosti 1 cm, zevnitř přes okraj víčka volně na rohovku, kde docházelo k jejímu dráždění. Tato zbytněla část byla v celkové anestezii, po revizi oka, metodou elektrokauterizace úspěšně odstraněna, ze vzorku bylo provedeno cytologické vyšetření a zahájena lokální a celková postoperační terapie. Pacient a jeho majitelé s tímto problémem bojují dobře. Prognóza úplného vyléčení bez recidivy u tohoto případu je nadějná. (ukázka z naší praxe)

Na obrázku může být: text

PATOLOGICKÉ STAVY ZOBÁKŮ U PAPOUŠKŮ – MALÁ UKÁZKA

Poškození zobáků u papoušků – malá ukázka z naší praxe. 1. Abnormální růst způsobený mykózou. (Psittacus erithacus), 2. deviace horní a dolní čelisti o 30 stupňů v důsledku deficitu vitamínů a minerálních látek. (Poicephalus gulielmi), 3. Novotvar vycházející z kůže a sliznice (Psittacula krameri), 4. Neustálé přerůstání zobáku, korekce nutná každý měsíc. Příčina není známa ( Agapornis fischeri), 5. Roztočová nákaza „vápenka“ Cnemidocoptus pilae (Melopsittacus undulatus), 6. Železný drát uvízl při hře se zrcátkem (Psittacula derbiana), 7.Poranění (Cacatua alba)

Na obrázku může být: pták

ABSOLUTNĚ VELKÝ PLOD – PŘÍČINA KOMPLIKOVANÉHO PORODU

Absolutně velký plod jako příčina komplikovaného porodu. Fenka středně malého plemene začala, dle vyjádření chovatele, rodit v termínu. Začaly se u ní objevovat několik hodin intenzivní porodní stahy, k vypuzení štěněte však nedošlo a fenka začala být vyčerpaná. Proto majitel navštívil naše pracoviště. Pacientka byla ihned gynekologicky vyšetřena. Nálezem byly relativně úzké porodní cesty, přes které se neměl šanci přirozenou cestou dostat vypalpovaný velký plod. Jediným řešením byl chirurgický zákrok, který byl ihned realizován. V děloze bylo pouze jedno štěně velkých rozměrů (tělesná hmotnost byla téměř dvojnásobná od normální porodní hmotnosti ), které bylo uvízlé v porodních cestách. Matku i štěně se podařilo zachránit. ( Na fotce je matka s velkým štěnětem bezprostředně po operaci.)

Na obrázku může být: pes

TŘÍSKA V OKU PSA

Relativně velká tříska (3 cm x 0,5 cm) se nešťastnou náhodou na zahradě dostala do pravého oka psa středního plemene, proto jeho majitel navštívil naší ordinaci. Tříska se zaklínila jedním koncem pod třetí víčko a druhým koncem pod horní víčko. Způsobila silnou bolestivost, zánětlivý proces a pohmoždění okolních tkání oka. Po vyšetření oka byl cizí předmět odstraněn a oko ošetřeno, u pacienta došlo k velké úlevě. Byla zahájena intenzívní lokální i celková terapie s pozitivním průběhem. Prognóza zachování funkčnosti oka je příznivá.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, pes a text

ADENOM PERIANÁLNÍCH ŽLÁZEK U PSA

Adenom cirkumanálních(perianálních) žlázek . Perianální žlázky jsou přeměněné mazové žlázky, které jsou lokalizovány v kůži v okolí konečníku. Sekret těchto žlázek je hlenovitý, žlázky vytvářejí feromony a taky zasahují i do metabolismu steroidních hormonů. Relativně častým nálezem je nádorovité bujení benigního i maligního charakteru. Činnost těchto žlázek je ovlivněna především samčím hormonem testosteronem a proto jejich problémy jsou většinou u jedinců samčího pohlaví. U našeho pacienta, šestiletého psa, samce malého plemene se v blízkosti konečníku vytvořil během půl roku v kůži a podkožně novotvar nepravidelného tvaru velikosti fazole, který během asi tří týdnů začal, dle vyjádření majitele, růst rychleji. Při návštěvě v ordinaci po klinickém vyšetření bylo navrženo chirurgické odstranění této patologické léze co nejdříve. Vlastní operaci předcházelo cytologické vyšetření a odběr krve na biochemické a hematologické vyšetření. Odstraněný novotvar byl zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře, kde byl diagnostikován nezhoubný nádor žláznaté tkáně – již výše uvedený Adenom. Rána se po operaci hojila dobře, přestože její lokalizace v blízkosti konečníku (fekální znečistění) a vzhledem k velkému množství cévní a nervové sítě bývá problematická. Čtrnáctý den při odstraňování stehů byla rána relativně klidná. Prognóza tohoto případu je příznivá. Poznámka : jedním z dalších řešení podobných případů by mohla být souběžně i kastrace, protože samčí pohlavní hormon ovlivňuje aktivitu cirkumanálních žláz, jak již bylo výše zmíněno.

UPŘESNĚNÍ VHODNÉ DOBY KRYTÍ FEN (CYTOLOGIE POŠEVNÍ SLIZNICE, PROGESTERON )

Upřesnění vhodné doby připuštění u fen na základě cytologického vyšetření poševního výtěru a monitorování hladiny pohlavních hormonů, především PROGESTERONU v krvi v období říje – hárání. Feny patří k diestrickým zvířatům, tzn., že během sezóny proběhnou ve většině případů dva pohlavní cykly, to ale platí pouze pro 65% fen, dalších 35% se mohou hárat 1 x ročně nebo i 3xročně. První hárání u fen většinou proběhne ve věku od 6. do 12. měsíce stáří, kdy se dostávají do tzv. pohlavní dospělosti. Od věku 18 – 24 měsíců jsou feny v chovné dospělosti. Pod pojmem hárání se rozumí dvě fáze pohlavního cyklu, které trvají zhruba 21 dní : proestrus a estrus. V proestru dochází k růstu folikulů a produkci samičího hormonu estrogenu a to se odráží fyziologicky na zevních příznacích – častější močení a olizování vulvy (čistění), která začíná být edematózně zduřená, od 3. – 5. dne začíná řídký a později lakově červený výtok, který zesílený trvá asi do 9.-14. dne. V tuto dobu je fena pro psa nejatraktivnější, ale krytí stále odmítá. V druhé fázi (estrus) dozrávají folikuly s vajíčky a vaječníky začínají produkovat progesteron., výtok z pochvy slábne a je hlenovitý . Fena je svolná k páření !!!!! Tato situace vhodné doby připuštění podle výše uvedených klinických příznaků platí pouze pro 60% hárajících fen, u kterých se má uvoněné vajíčko, které má životnost asi 3 dny, reálně setkat ve vejcovodu se spermii s životností až 5 dní . U zbylých 40 % případů vhodná doba krytí nemusí odpovídat popsaným klinickým příznakům hárání a to je častým důvodem neúspěšného krytí. Tato situace je nevýhodná zvláště u chovných fen, které musí být dovezené ke krycímu psovi na velké vzdálenosti či do zahraničí. Z těchto důvodu doporučujeme monitorování hárání fen s cílem upřesnění doby ovulace a tím určení nejvhodnějšího termínu krytí. Provádíme cytologická vyšetření poševní sliznice speciální barvicí technikou, kde na základě zralosti vrchní vrstvy buněk (nezralé buňky mají jádro, zralé buňky jsou bez jádra – čím více bezjaderných buněk, tím vhodný termín krytí je reálnější). Ještě daleko přesnější metodou je určení hladiny progesteronu v krvi. Odběr krve u hárající feny se doporučuje v rámci hárání minimálně 2 x v rozmezí jednoho až několika dní, podle situace. Pokud tato hladina progesteronu v krvi stoupá, je to důkaz, že na vaječníku už došlo k prasknutí folikulu, uvolnění vajíčka. Při určité hladině v krvi se doporučuje fenu krýt, případně inseminovat. 25. den po nakrytí doporučujeme u feny ultrasonografické vyšetření na potvrzení či vyloučení březosti. Foto : 1 a 2 – proestrus, jaderné buňky, cytologický nález poševní sliznice, 3 – VRCHOL ESTRU, cytologický nález bezjaderných buněk poševní sliznice, vhodná doba připuštění, 4 – SONO potvrzení březosti, lze vidět dva plodové váčky, 5 – Výsledek …(ukázka z naší praxe..)

Není k dispozici žádný popis fotky.

 

UŠNÍ PRAŠIVINA U KOŤAT – MIKROSKOPICKÝ NÁLEZ

Strupovka ušní ( Otodectes cynotis) – ukázka mikroskopického nálezu z obsahu zevního zvukovodu kotěte ( z našeho pracoviště). Tento roztoč, který je velice obtížně viditelný pouhým okem (bílé tečky, 0,3mm), relativně často napadá zevní zvukovod koček, v menší míře i psů a ostatních masožravců. Vývojový cyklus trvá tři týdny. Kočka se nejčastěji může nakazit přímým kontaktem s napadenými zvířaty(….např. z matky na kotě) nebo potřísněnými předměty. Roztoč způsobuje zánět vnějšího zvukovodu, zpočátku nemusí vyvolat žádné klinické příznaky a majitel nemusí nic poznat. Později dochází k tvorbě hnědého mazu, ucho začíná být svědivé až bolestivé, oteklé a může dojít až k perforaci bubínku. Pokud se tato diagnóza odhalí včas a to potvrzením mikroskopického nálezu roztoče, je nemoc velice dobře vyléčitelná během dvou až tří týdnů.