Poranění mladé želvy čtyřprsté ( Testudo horsfieldii). Chtěli bychom se krátce zmínit o poranění želvy, kterou pokousal pes. Želva upadla při čistění terária na zem, kde přiběhl pes a začal do ní kousat. Došlo k poranění krunýře, především byla zasažena přední okrajová část plastromu, kdy došlo k uvolnění a odchlípnutí několika rozdrcených úlomků, zároveň byly poraněny měkké tkáně v okolí mezi krkem a předními končetinami. Pacientka byla v traumatickém stresu, málo pohyblivá, apatická a nepřijímala potravu. Želva byla akutně ošetřena a několik dní intenzivně řešena ( trauma plán, umělá výživa, ATB….). Čtvrtý den začala být aktivnější a další dny dokonce sama začala významně přijímat potravu i vylučovat. Proto byla želva předána do domácí péče na pokračování v ošetřování ran. Hojení poraněného krunýře bude ještě nějakou dobu trvat, ale prognosticky tento příběh pacientka zřejmě zvládne bez větších následků.
Foto :1. a 2. Poranění plastromu a měkkých částí před ošetřením, 3. Poranění karpaxu, 4. Pacientka 6. den po ošetření
 

Nedomykavost mitrální srdeční chlopně u psa. S některými patologickými stavy srdce, zejména u seniorských pacientů se v naší praxi ne zřídka setkáváme. Jen krátce pro zajímavost uvádíme následující případ. Do ordinace majitelka přivedla 12 letou fenu malého plemene na rutinní klinické vyšetření a odběr krve před ultrazvukovým čištěním zubního kamene. V anamnéze majitelka, mimo jiné, uvedla, že fena je poslední dobou více unavená, občas zakašle, ale chuť do příjmu potravy je zachovalá. Při auskultačním (poslechovém) vyšetření byly zjištěny docela významné šelesty v oblasti srdečního pole. Bylo provedeno RTG vyšetření hrudníku, kdy bylo zjištěno významné zvětšení levé srdeční síně a mírné zvětšení levé srdeční komory. U tohoto pacienta došlo k nedomykavosti (netěsnění) srdeční chlopně mezi levou síní a levou komorou a tím se krev částečně vrací zpět do malého krevního oběhu, včetně plic. Levá síň musí vynaložit více práce aby krev proudila do levé komory a dál do velkého krevního oběhu. Tím dochází ke zvětšování srdečního svalu a později může dojít k jeho „zhadrovatění“ až vyčerpání. Tato situace je nevratná. Pokud je toto onemocnění zachyceno včas, naštěstí existuje terapie, která tento stav dokáže aspoň částečně zbrzdit a nějakou dobu pacient může skoro plnohodnotně žít. Foto č. 1 : RTG hrudníku feny, naší pacientky, kde červené šipky ohraničují zvětšenou levou srdeční síň. Foto č.2 : RTG hrudního pole kočky s normálním, fyziologickým nálezem srdce (jen pro srovnání a lepší orientaci).

 

Nález hlístic (nematoda) u scinka ohnivého (Riopa fernandi). Tento denní ještěr se ve volné přírodě vyskytuje ve vlhkých, hustě zalesněných oblastech centrální a západní Afriky. V dospělosti, po dvou letech stáří, dorůstá až 40 cm a živí se především hmyzem a různými červy. Chtěli bychom se s vámi stručně obrazově podělit o endoparazitóze (zamoření vnitřními parazity) u tohoto exotického pacienta, který byl vyšetřen v naší ordinaci z důvodů sníženého příjmu potravy a mírné apatie. Při vyšetření trusu bylo makroskopicky zjištěno, že obsahuje velké množství parazitujících malinkých, pouhým okem viditelných, asi 2-3 mm nitkovitých hlístic. Mikroskopicky byla krásně zviditelněna výrazná vnitřní struktura u těchto oblých červů a navíc byla odhalena i přítomnost jejich vajíček, které jsou zdrojem infekce pro další jedince. Řešením této situace je odčervení pacienta speciálními léky, asanace chovatelského zařízení a dodržování zoohygienických opatření. Foto : 1.,2. Pacient scink ohnivý, 3 mikroskopický nález vajíčka hlístice, 4 mikroskopický pohled na strukturu orgánů přední části těla hlístice. 

Mírná posttraumatická stresová indispozice u surikaty (Suricata suricatta). Tato promykovitá šelma ve volné přírodě obývá skalnaté a písčité oblasti jihozápadní Afriky. U tohoto pacienta došlo k malému poranění kůže a ke stresu v rámci roztržky s jinými surikatami. Pacient začal být apatický a ztrácel orientaci, majitel navštívil ordinaci. Pacientovi ihned po klinickém vyšetření byly aplikovány výživové roztoky a ošetřena poškozená kůže. Terapie pokračovala ještě několik dní. Po 10 dnech se pacient chová zatím zcela normálně i příjem potravy je bez problému. Foto : Pohled do tlamy surikaty v rámci klinického vyšetření. ( Jen krátká, ne běžná, ukázka malého případu z naší praxe)

Fibrosarkom u ježka bělobřichého (Atelerix albiventris). Chtěl bych se ve stručnosti zmínit o zajímavém případu z naší praxe. U pacienta se asi 2 měsíce vytvářel na kůži a v podkoží v oblasti kolenního kloubu načervenalý tuho elastický útvar oválného až kulatého tvaru do velikosti asi 1,5 cm. Jinak byl ježek v dobré tělesné kondici, normálně přijímal potravu a nebyl apatický. Při návštěvě ordinace a zhodnocení situace bylo navrženo operativní odstranění tohoto novotvaru. Chirurgický zákrok byl proveden v celkové anestezii a vzorek byl zaslán do referenční laboratoře na histologické vyšetření. Operace a pooperační péče proběhla bez komplikací a 14 den byly vytaženy stehy. Operační rána je v relativně klidném stavu, pacient se chová zcela normálně. Mezitím laboratoř diagnostikovala typ nádoru FIBROSARKOM, který nepatří mezi ty klidné a může být i aktivní, avšak jeho odstranění dává aspoň šanci na vyléčení. Pacient je nadále sledován a budou nasazeny imunostimulační látky. Foto : 1. Pacient ježek bělobřichý, 2. Kožní nádor fibrosarkom v oblasti kolenního kloubu před operaci, 3. Vyoperovaný nádor k histologickému vyšetření, 4. Pacient bezprostředně po operaci – rána se suturou, 5. Končetina po odstranění stehů

Aktuální úspěšný vrh šestitýdenních štěňat amerických stafordšírských teriérů na preventivní prohlídce. Jejich majitelé se chovem tohoto plemene dlouhodobě a trpělivě zabývají na vysoké úrovni již desítky let. Výjimečnost tohoto vrhu je v tom, že štěňata se narodila matce, která byla uměle chirurgicky oplodněna konzervovaným spermatem ( konzervace v tekutém dusíku při teplotě – 197°C) od již mrtvého otce. Sperma bylo v minulosti odebráno jednomu ze světových šampiónů tohoto plemene s výbornými exterierovými a povahovými vlastnostmi. Otec štěňat je více než 12 let po smrti. Vlastní operativní zákrok – umělá inseminace byl proveden na specializované klinice v Německu. Na našem pracovišti bylo provedeno monitorování pohlavních hormonů a stanovení vhodné doby oplodnění před zákrokem a 25. den po zákroku byla ultrasonograficky potvrzena březost. Porod proběhl v limitu a probíhal normálně bez nutnosti složitého veterinárního zákroku, narodilo se 11 zdravých štěňat.

 

Chronický zánět močového měchýře a struvitová urolitiáza u kočky. Naše čtyřletá vykastrovaná pacientka se několik týdnů projevovala nestandardním chováním při vylučování moči. Zpočátku se mírně zvyšovala frekvence močení, při zachování normálního příjmu potravy. Později kočka močila i mimo kočičí toaletu a  začala se objevovat v moči i krev. Močení se stalo bolestivé a snížil se příjem potravy.

     Pacientka byla klinicky vyšetřena, proveden odběr krve na biochemické vyšetření a bylo provedeno ultrasonografické vyšetření močových cest, včetně močového měchýře. Bylo vysloveno podezření na chronický zánět močového měchýře a  přítomnost močových kamenů. Urgentně byla doporučena operace, která byla i realizována. Močový měchýř byl značně  poškozen zánětlivým procesem a mechanickou přítomnosti několika kamenů do velikosti asi 1 cm s ostrými výběžky. Urolity byly odstraněny a zaslány do referenční laboratoře na chemický rozbor. Laboratoř analýzou potvrdila přítomnost fosforečnanu hořečnato-amonného (STRUVIT). Pacientka operaci zvládla, pooperační situace však byla komplikovanější. Nakonec vše dopadlo dobře, 4 týdny po operaci je pacientka bez příznaků a v dobré kondici. Foto : 1. močové kameny – struvity s ostrými výběžky bizardního tvaru (zvětšeno), 2. močové kameny-náhled, 3. zánětlivý močový měchýř v operační ráně, 3. Pacientka měsíc po operaci    Poznámka : Příspěvek byl zveřejněn se souhlasem majitelky.
 
 

Kontaktní, klidný, synchronizovaný pár v roli pacientů se dokonale předvádí…..🙂

Hypokalcemie a parazitární zamoření u Agamy vousaté (Pogona vitticeps). Pacientka byla několik týdnů apatická, omezila příjem potravy a byla mírně dehydratovaná. V minulosti několikrát snesla sterilní vajíčka. Po klinickém vyšetření byl proveden odběr krve na biochemické vyšetření, RTG vyšetření a byl odebrán vzorek trusu na parazitologickou analýzu. V krvi byla zjištěna nízká hladina vápníku (hypokalcemie), ostatní parametry byly v normě a v trusu byla diagnostikována přítomnost vajíček roupů. Pacientka byla rehydratována výživovými roztoky, byly nasazené vitamíny a minerální látky, včetně vápníku, k denní apikaci . Zároveň byla odčervena. Zdravotní stav se začíná postupně mírně zlepšovat. Fotky : zotavující se pacientka, vyšetření tlamy, odběr krve z ocasní ventrální žíly, vajíčko roupa v trusu (mikroskopie).

Další malá aktuální ukázka několika zajímavých močových kamenů velikostí 1-2cm, sonograficky diagnostikovaných ( černé stíny vržené z bílých obloučků) a operativně vybavených z močového měchýře feny malého plemene, která se projevovala příznaky zánětu močového měchýře. Chemickou analýzou urolitů byla potvrzena přítomnost fosforečnanu hořečnato-amonného(struvit) …což je u psů častým nálezem, spolu s močanem amonným. Tato kombinace však bývá méně obvyklá. (z naší praxe)