ARA ARARAUNA EXCELENTNĚ V ORDINACI

NOVOTVAR ČLÁNKU PRSTU U KOCOURA

Otevřený novotvar článku prstu vycházející z kostní tkáně u šestiletého kocoura. U pacienta se asi během dvou měsíců vytvořilo na spodní části levé přední končetiny v oblasti prstů zduření velikosti třešně, které týden před návštěvou ordinace začalo vředovatět a krvácet. Kocour začal být apatický a projevoval se kulháním třetího stupně na postiženou končetinu. RTG vyšetření odhalilo ložisko masy vycházející z kostní tkáně článku prstu, šířící se do okolních měkkých tkání. Jediným řešením a šancí tohoto stavu pro pacienta byla amputace postiženého prstu. 14. den po operaci, při vytahování stehů, rána byla klidná a bez komplikací, kocour nohu normálně zatěžoval. V současné době, 2 roky po zákroku, se pacient chová zcela normálně bez recidivujících příznaků. Foto : 1.- RTG nález, rozpad kostní tkáně článku prstu, 2. – otevřený novotvar na článku prstu, 3. – situace měsíc po operaci, rána je zcela vyhojená

Není k dispozici žádný popis fotky.

OSINA V UCHU PSA

Uvízlá osina v uchu způsobila zánět vnějšího zvukovodu, silnou bolestivost a naklánění hlavy. Osina se dostala hluboko, téměř k bubínku. Pacient si tento problém způsobil při hře ve vysoké trávě. Naštěstí majitel přišel do ordinace včas, cizí předmět ve zvukovodu byl identifikován a odstraněn , zvukovod ošetřen. Tím se nestačily rozvinout vážnější zdravotní změny a u pacienta došlo k velké úlevě. (Poznámka : U podobných případů pozor na zatlačování cizího předmětu hlouběji do zvukovodu tamponem, musí být vytažen speciálními čelisťovými kleštěmi )

Na obrázku může být: pes

ZUBNÍ KÁMEN, PARADONTÓZA – UKÁZKA

Zubní kámen, paradontóza – foto ukázka dvou případů z naší praxe. V příspěvku je ukázka dutiny tlamy dvou psů seniorského věku, středních plemen, postižených zubním kamenem a následným zánětlivým procesem okolních tkání. Terapeutickou možností byla revize dutiny ústní v celkové anestezii, následné odstranění zubního kamene ultrazvukem, extrakce nenávratně postižených zubů a nasazení lokální i celkové terapie. Před tímto zákrokem bylo provedeno zhodnocení klinického stavu pacientů a odběr krve na biochemické a hematologické vyšetření. Foto : 1 A – U pacienta došlo v důsledku dráždění zubním kamenem k zánětlivému zduření dásní (červená šipka), bez poškození závěsného aparátu zubů, extrakce nebyla nutná. 1 B – Pacient bezprostředně po zákroku 2 A – Pacient s masivně rozvinutým zubním kamenem, pokročilou paradontózou, kdy závěsný aparát některých zubů byl nenávratně poškozen a proto muselo být přistoupeno k jejich extrakcí (červená šipka ukazuje na postižený zub P3). 2 B – Pacient bezprostředně po ošetření. ( Poznámka : Zubní kámen a následné komplikace se vyskytují u psů velice často, tento příspěvek je pouze krátkou ukázkou, nepopisuje příčiny, princip a prevenci tohoto problému…….)

Není k dispozici žádný popis fotky.

ZACHRÁNĚNÝ OBYČEJNÝ VRABEC MÁ NEOBYČEJNÉ KAMARÁDY

Obyčejný vrabec má neobyčejné přátele. Vrabec byl před dvěma roky zachráněn naší klientkou – majitelkou, která se ho i ujala (pochvala), když jako mládě vypadlo z hnízda. Stále je krotký a je spokojen se svými nejlepšími kamarády.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a pták
Na obrázku může být: pták
Na obrázku může být: pták
Na obrázku může být: pták a jídlo

ČMELÍKOVEC KRYSÍ – MIKROSKOPICKÝ NÁLEZ

Čmelíkovec krysí (Ornithonyssus bacoti). Chtěl bych se zmínit o těchto vzácných, krev sajících kožních roztočích, kteří se v poslední době začínají vyskytovat ve zvýšené míře, především v chovech malých pet zvířat (morčata, křečci, potkani, králíčci, ježci….). Lze je vidět i pouhým okem. Tito ektoparazité byli tento týden mikroskopicky diagnostikováni na našem pracovišti. Samičky, které žijí asi 60 dní, jednorázově během 2 – 4 dní dní nasají na hostiteli krev, pak se přesunou do vnějšího prostředí, kde nakladou 80 – 120 vajíček, ze kterých se za 2 – 4 dny vylíhnou larvy, vývojový cyklus trvá asi 14 dní. Tito roztoči parazitují na těle zvířete především v noci a mohou způsobit zánětlivé kožní změny a vyčerpanost organismu. Přes den jsou schování v různých úkrytech ( škvíry, praskliny, dřevo….) poblíž zvířete. Podstatné je i to, že mohou napadnout i člověka a způsobit mu štípance. Dále tito roztoči mohou být přenášeči některých bakteriálních i virových onemocnění. K nakažení tímto parazitem může dojít především kontaminovanou podestýlkou, krmivem, napadeným novým jedincem…. (i při nákupu v zooprodejnách) ….. Pokud jsou tito roztoči diagnostikováni včas je reálná šance na jeho úplné zničení. Terapie spočívá v aplikaci speciálních ektoparazitárních přípravků na zvíře v týdenních intervalech ( 3 – 4 x ), odstranění podezřelé podestýlky, krmiva a řádné desinsekci a desinfekci prostředí včetně chovatelských pomůcek po předchozí mechanické očistě a umytí, rovněž v týdenních intervalech . ( Foto – ukázka z naší praxe : v levé části mikroskopický nález roztočů, v pravé části potenciální hostitelé )

 

Není k dispozici žádný popis fotky.

PREVENTIVNÍ ZDRAVOTNÍ TESTY U PSÍCH SENIORŮ, VĚK PSA A ČLOVĚKA – SROVNÁNÍ

PREVENTIVNÍ ZDRAVOTNÍ TESTY U PSÍCH SENIORŮ A SROVNÁNÍ VĚKU PSA S VĚKEM ČLOVĚKA . Přestože seniorský věk přináší zvýšený výskyt zdravotních komplikací v souvislosti se stárnutím organismu , mohou i tak naší zvířecí přátele dlouho prožívat plnohodnotný život. Je možno již s předstihem odhalit skryté poruchy funkce některých životně důležitých orgánů( játra, ledviny, slinivka břišní, endokrinní orgány, kostní dřeň – krvetvorba…atd..) a navrhnout preventivní opatření dříve než se stačí porucha klinicky projevit. Proto DOPORUČUJEME 1 x ročně provedení preventivních zdravotních testů – biochemické a hematologické vyšetření krve i vyšetření moči v období kdy se vaši svěřenci dostali či dostanou do seniorského věku. Tento věk je u každého jedince individuální, ale obecně lze říci, že souvisí s velikostí (hmotností) plemene. Čím je plemeno větší(obří plemena), tím seniorský věk přichází dříve a i průměrný věk je kratší. Viz. přiložené foto (naší psí pacienti, nejmenší a největší ) a tabulka (seniorský věk je vyznačen červeně).

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a pes

TYMPANIE U OVCE OUESSANTSKÉ

Ovce ouessantská – nejmenší plemeno ovcí na světě, jeho výška je maximálně 50 cm a váha maximálně 15 kg. Tato naše pacientka prodělala akutní tympanii – zdutí (vytvoření velkého množství plynu v bachoru, v důsledku špatného trávení zelené píce, který se rozpínal a tlačil na ostatní orgány, zejména plíce….). Ovečka byla bolestivě paralyzována, ztíženě dýchala a nebyla schopna se postavit. První pomocí bylo zavedení sondy do bachoru, kdy došlo vypuštění vzduchu a tím snížení komprese, následně byly aplikovány povzbuzující výživové roztoky. Naštěstí došlo u ovečky k velké úlevě, postavila se a dokonce dvě hodiny po zákroku začala přijímat potravu….pacientka bojovala a zvládla to..viz video z hospitalizačního boxu naší ordinace. Poznámka : majitelka ovce se dostavila k řešení tohoto akutního stavu naštěstí včas.

ÚRAZ MNÍŠKA ŠEDÉHO

Na tohoto pacienta nešťastnou náhodou mírně stouplo dítě. Naštěstí, kromě šokové situace, ve které docházelo k dezorientaci a ztrátě rovnováhy, nedošlo k vážnějšímu pohmoždění vnitřních a vnějších orgánů. Po aplikaci výživových roztoků a analgetik došlo k výraznému zlepšení a reflexy papouška začaly být téměř normální. Byl nastaven klidový režim a pozorování . Šance na úplné zotavení je. ( Mníšek šedý, Myiopsitta monachus, ve volné přírodě žije v Jižní Americe. Vytváří kolonie a buduje společná hnízda. Přírodní zbarvení je zelené a šedé. Náš pacient je zbarven modře – jedná se o barevnou mutaci).

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a pták

BENIGNÍ NOVOTVAR MLÉČNÉ ŽLÁZY FENY – FIBROADENOM

FIBROADENOM – benigní novotvar mléčné žlázy u feny. Ukázka jednoho z dalších příkladů operativního řešení novotvaru mléčné žlázy, které mají příznivou prognózou. Jedná se o desetiletou fenu malého plemene. Novotvar do velikostí menší švestky vyrostl během asi 6 měsíců. Bylo provedeno předoperační vyšetření včetně hematologického a biochemického vyšetření krve. Operativně byl odstraněn nejenom nádor, ale i celá postižená mléčná žláza – mastektomie a vzorek byl zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře, která potvrdila výše uvedenou diagnózu. Dva měsíce po zákroku je operační rána klidná a fena je bez patologických příznaků. ( ukázka z naší praxe)

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a text