Močové kameny – urolity. Malá ukázka krásných urolitů, různých tvarů a velikostí, které byly operativně vybaveny u našich psích pacientů z močových měchýřů při urolitiáze.

Lokální zánět kůže u agapornise růžovohrdlého. Poruchy kůže, růstu peří a přepeřování u papoušků jsou bohužel relativně častými problémy a ne vždy úspěšně řešitelé. Chtěl bych se zmínit jen krátce o jednom případu… lokálnímu zánětu kůže u agapornise v oblasti mezi bokem hrudníku a křídlem. Patologická léze vznikla z neznámé příčiny,zřejmě po poranění a byla umocňována kousáním, sebepoškozováním, vyškubáváním peří a perforací kůže, kdy během asi 14.dní vzniklo ložisko velikosti dvacetikoruny. Po zhodnocení situace v ordinaci byla kožní léze ošetřena a doporučena dlouhodobá lokální terapie regeneračním a stimulačním přípravkem Healer Animal gel, včetně aplikací antibiotickými emulzemi. I díky trpělivému přístupu majitelky papouška se podařilo během měsíce postižené místo zcela vyléčit…viz.foto.

U ježka bělobřichého se vyskytla rozsáhlá nekróza a flegmóna měkkých i tvrdých tkání spodní části pánevní končetiny, po blíže neurčeném poranění, před asi 7 až 10 dny. Tento nevratný nekrotický proces se začal rychle šířit směrem ke kolennímu kloubu. Ježek tahal bolestivou končetinu za sebou, hrozila celková sepse. Příjem potravy byl snížen. Po klinickém vyšetření a zhodnocení situace bylo jednoznačně rozhodnuto, že jediná šance záchrany pacienta je amputace části končetiny v linii zdravé části. Operace byla provedena v celkové anestezii. Oddělení části končetiny bylo provedeno v místě kolenního kloubu. Byly aplikovány výživové roztoky, analgetika, lokální i celková antibiotika a hojivé emulze. Pacient začal už druhý den po operaci přijímat potravu, zajímat se o okolí a jeho pohyblivost začala být velice aktivní. Věříme, že po úplném vyhojení bude pacient i s tímto handicapem a při péči majitele, žít téměř plnohodnotným životem. ( ukázka z naší praxe)

ÚSPĚŠNÁ PŘÍPRAVA FENY K CHIRURGICKÉ UMĚLÉ INSEMINACI ZMRAZENÝM SPERMATEM S KVALITNÍ GENETICKOU INFORMACÍ OD JIŽ NĚKOLIK LET NEŽIJÍCÍHO OTCE. Naší klienti, zkušení chovatelé amerických stafordšírských teriérů, se rozhodli pro tuto možnost s cílem zlepšení a „oživení“ exteriérových vlastností svých odchovů. Dárce konzervovaných-zmrazených spermií byl pes, světový šampion, s natolik výtečnými vlastnostmi, že i po jeho smrti před 7 roky( dožil se 12 let) je velký zájem. Vlastní inseminace byla provedena na specializované referenční klinice v zahraničí, která disponuje spermobankou psů. Sperma je uchováváno ve speciálních kontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě -197 stupňů Celsia a má téměř neomezenou dobu použitelnosti. Příprava feny k tomuto zákroku probíhala na našem pracovišti a spočívala v monitorování hladiny pohlavních hormonů v krvi, cytologickém vyšetření poševní sliznice a ultrasonografickém vyšetření dělohy a vaječníků abychom mohli s co největší přesností stanovit dobu ovulace , připravenost feny k oplodnění a nejvhodnější dobu inseminace. Inseminace byla provedena chirurgickou cestou, při které byly spermie importovány přímo do vejcovodu, kde měly větší šanci se přímo setkat co nejdříve s vajíčky. 25. den po tomto zákroku bylo provedeno na našem pracovišti sonografické vyšetření na březost…a ta byla potvrzena!!!.Porod 8 zdravých štěňat proběhl v očekávaném termínu a bez větších problémů. FOTO : 1 – OTEC, DÁRCE SPERMIĺ, 2- MATKA, BEZPROSTŘEDNĚ PO PORODU, 3- CYTOLOGICKÝ NÁLEZ POŠEVNÍHO VÝTĚRU, ESTRUS, 4- OSMIMĚSÍČNÍ ŠTĚNĚ Z VRHU (článek zveřejněn se souhlasem majitele, z roku 2017)………………………………………

INTERSEXUALITA. Chtěl bych se krátce zmínit o vzácné vývojové anomálii vnějších pohlavních orgánů u šestiměsíčního psa (nebo feny ?) německého ovčáka, která byla diagnostikována na našem pracovišti. Foto : U pacienta jsou na vnějších pohlavních orgánech patrny příznaky obojího pohlaví. Je vyvinutá samičí vulva (1), z které prominuje nedostatečně vyvinutý penis (2) zaslepený bez vyústění močové trubice. Toto vyústění je v místě před vulvou. Dále je zde patrný nedostatečně vyvinutý šourek (3) s vazivovitým obsahem. Pacient se dostává do pohlavní dospělosti a pohlavní orgány se více zvýrazňují.(malá ukázka)

U mníška šedého (Myiopsitta Monachus) došlo nešťastnou náhodou k uvíznutí běháku mezi bidýlkem a dráty klece. Svými trhavými obrannými pohyby a vlastní tělesnou váhou došlo k bolestivému pohmoždění měkkých tkání a silnému otoku intertarsálního kloubu (nesprávně patní kloub). Majitel se naštěstí dostavil s pacientem na ošetření relativně rychle. Papoušek nožku hodně odlehčoval (kulhání 4. stupně). Po revizi a ošetření poraněného místa byla zahájena lokální i celková terapie. Během několika dní se otok kloubu začal zmenšovat a pacient začal nožku postupně i zatěžovat. Příjem potravy se dostal do normy.Týden od začátku terapie se běhák významně zlepšil.

Přerůstání zobáku a následná deviace – vyosení dolní a horní části o 30 ° u papouška šedého (Psittacus erithacus). Přerůstání zobáků u papoušků není nic neobvyklého a může k tomu docházet z mnoha příčin. Náš pacient má bohužel velice aktivní a překrvenou dřeňovou část zobáku, která zasahuje až ke hrotu rohoviny, kterou produkuje ve zvýšené míře a prodlužuje se zároveň s rohovou vrstvou. Tím „neživá“ část rohoviny je příliš malá a nedá se běžně krátit, protože by hrot zobáku krvácel. Při intenzivním přerůstání horní částí došlo kontaktně ke značnému vybočení dolní části zobáku a to začalo znemožňovat papouškovi normální příjem potravy. Řešením na časově omezenou dobu byla korekce zobáku v celkové anestezii s důrazem na průběžné zastavování krvácení dřeňové vrstvy metodou elektrokauterizace. Pozici horní a dolní části se téměř podařilo „seřídit“ do osy a papoušek třetí den od zákroku začal normálně přijímat potravu. Chtěl bych ještě doplnit, že u pacienta bylo provedeno i RTG vyšetření se zaměřením na kalcifikaci kostry a bylo zjištěno, že není dostatečná a to mohlo ještě navíc umocnit problém s vychýlením zobáku. Proto majitel bude pacientovi podávat doplněk ke krmení s přídavkem kostitvorných minerálů(Ca,P..) a vitamínů. FOTO : 1. Vybočení – vyosení horní a dolní části zobáku o 30°. před zákrokem. Papoušek je focen v kleci z důvodu aby dráty klece lépe zdůraznily průběh zobáku, 2. Elektrokauterizace…zastavování krvácení dřeňové vrstvy při korekci zobáku v narkóze, 3. Pacient po zákroku

Novotvar v oblasti přechodu kůže a sliznice zobáku u alexandra malého (Psittacula crameri). Tento útvar, velikosti a tvaru hrášku, se vyvíjel asi 3 týdny. Začal vyrůstat ze sliznice dutiny zobákové. V této době ještě z vnějšku nebylo nic patrné a chovatel nic nepozoroval. Pak začal útvar viditelně přerůstat přes okraj zobáku do kůže a papoušek začal mít problém s příjmem potravy. Chovatel navštívil naší ordinaci. Po zhodnocení situace bylo navrženo chirurgické odstranění této masy. Operace byla provedena v celkové anestezii a novotvar byl úspěšně odstraněn metodou elektrokauterizace. U odebraného vzorku bylo provedeno cytologické vyšetření. Pacient se zotavuje a má šanci na vyléčení.

VAJEČNÍKOVÉ(OVARIÁLNÍ) CYSTY U KOČKY. Ne zřídka se v naší ordinaci setkáváme u koček s tímto problémem dysbalance pohlavních hormonů, kdy nedojde na vaječníku k uzrání Graafova folikulu, fyziologickému prasknutí a ovulaci(uvolnění vajíčka do vejcovodu).Tyto folikuly perzistují, zvětšují se a přetvářejí se v cysty. Aktivita hormonu estrogenu, který se vytváří na vaječnících, stále pokračuje a způsobuje prodloužené až trvalé mrouskání. Tato estrogenizace organismu významně negativně mění chování kočky, která je neustále v „nadrženém stavu“ a později může dojít i k zánětu dělohy. Významným a účinným řešením této situace je kastrace. V příspěvku z naší praxe je ukázka cystozního vaječníku (cysta vypadá jako průsvitný váček „puchýř“), který byl odstraněn při operaci.

U mladého papouška šedého došlo k vážnému poranění zadního prstu v místě nášlapné plochy o ostrý předmět. Rána krvácela a při kontaktu s bidýlkem se situace mechanickým drážděním zhoršovala. Hrozila nekróza a následná amputace postiženého prstu. V ordinaci byla zhodnocena situace. Navrhli jsme amputaci prstu odložit a dát šanci k jeho záchraně konzervativním přístupem – lokální a celkovou terapii. Významným přípravkem na rány tohoto charakteru pomohl nový léčebný přípravek Healer Animal gel. Díky i trpělivému přístupu majitele pacienta se nám podařilo s mírnými komplikacemi prst po 2 měsících zachránit, rána se úplně zahojila, prst je živý, jeho citlivost a funkčnost je však zatím mírně snížena.

Na obrázku může být: text