PŘÍPRAVA FENY K UMĚLÉ INSEMINACI ZMRAŽENÝM SPERMATEM

ÚSPĚŠNÁ PŘÍPRAVA FENY K CHIRURGICKÉ UMĚLÉ INSEMINACI ZMRAZENÝM SPERMATEM S KVALITNÍ GENETICKOU INFORMACÍ OD JIŽ NĚKOLIK LET NEŽIJÍCÍHO OTCE. Naší klienti, zkušení chovatelé amerických stafordšírských teriérů, se rozhodli pro tuto možnost s cílem zlepšení a „oživení“ exteriérových vlastností svých odchovů. Dárce konzervovaných-zmrazených spermií byl pes, světový šampion, s natolik výtečnými vlastnostmi, že i po jeho smrti před 7 roky( dožil se 12 let) je velký zájem. Vlastní inseminace byla provedena na specializované referenční klinice v zahraničí, která disponuje spermobankou psů. Sperma je uchováváno ve speciálních kontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě -197 stupňů Celsia a má téměř neomezenou dobu použitelnosti. Příprava feny k tomuto zákroku probíhala na našem pracovišti a spočívala v monitorování hladiny pohlavních hormonů v krvi, cytologickém vyšetření poševní sliznice a ultrasonografickém vyšetření dělohy a vaječníků abychom mohli s co největší přesností stanovit dobu ovulace , připravenost feny k oplodnění a nejvhodnější dobu inseminace. Inseminace byla provedena chirurgickou cestou, při které byly spermie importovány přímo do vejcovodu, kde měly větší šanci se přímo setkat co nejdříve s vajíčky. 25. den po tomto zákroku bylo provedeno na našem pracovišti sonografické vyšetření na březost…a ta byla potvrzena!!!.Porod 8 zdravých štěňat proběhl v očekávaném termínu a bez větších problémů. FOTO : 1 – OTEC, DÁRCE SPERMIĺ, 2- MATKA, BEZPROSTŘEDNĚ PO PORODU, 3- CYTOLOGICKÝ NÁLEZ POŠEVNÍHO VÝTĚRU, ESTRUS, 4- OSMIMĚSÍČNÍ ŠTĚNĚ Z VRHU (článek zveřejněn se souhlasem majitele, z roku 2017)………………………………………

INTERSEXUALITA U NĚMECKÉHO OVČÁKA

INTERSEXUALITA. Chtěl bych se krátce zmínit o vzácné vývojové anomálii vnějších pohlavních orgánů u šestiměsíčního psa (nebo feny ?) německého ovčáka, která byla diagnostikována na našem pracovišti. Foto : U pacienta jsou na vnějších pohlavních orgánech patrny příznaky obojího pohlaví. Je vyvinutá samičí vulva (1), z které prominuje nedostatečně vyvinutý penis (2) zaslepený bez vyústění močové trubice. Toto vyústění je v místě před vulvou. Dále je zde patrný nedostatečně vyvinutý šourek (3) s vazivovitým obsahem. Pacient se dostává do pohlavní dospělosti a pohlavní orgány se více zvýrazňují.(malá ukázka)

PORANĚNÍ INTERTARZÁLNÍHO KLOUBU U MNÍŠKA ŠEDÉHO

U mníška šedého (Myiopsitta Monachus) došlo nešťastnou náhodou k uvíznutí běháku mezi bidýlkem a dráty klece. Svými trhavými obrannými pohyby a vlastní tělesnou váhou došlo k bolestivému pohmoždění měkkých tkání a silnému otoku intertarsálního kloubu (nesprávně patní kloub). Majitel se naštěstí dostavil s pacientem na ošetření relativně rychle. Papoušek nožku hodně odlehčoval (kulhání 4. stupně). Po revizi a ošetření poraněného místa byla zahájena lokální i celková terapie. Během několika dní se otok kloubu začal zmenšovat a pacient začal nožku postupně i zatěžovat. Příjem potravy se dostal do normy.Týden od začátku terapie se běhák významně zlepšil.

PŘERŮSTÁNÍ A VYBOČENÍ ZOBÁKU U ŽAKA

Přerůstání zobáku a následná deviace – vyosení dolní a horní části o 30 ° u papouška šedého (Psittacus erithacus). Přerůstání zobáků u papoušků není nic neobvyklého a může k tomu docházet z mnoha příčin. Náš pacient má bohužel velice aktivní a překrvenou dřeňovou část zobáku, která zasahuje až ke hrotu rohoviny, kterou produkuje ve zvýšené míře a prodlužuje se zároveň s rohovou vrstvou. Tím „neživá“ část rohoviny je příliš malá a nedá se běžně krátit, protože by hrot zobáku krvácel. Při intenzivním přerůstání horní částí došlo kontaktně ke značnému vybočení dolní části zobáku a to začalo znemožňovat papouškovi normální příjem potravy. Řešením na časově omezenou dobu byla korekce zobáku v celkové anestezii s důrazem na průběžné zastavování krvácení dřeňové vrstvy metodou elektrokauterizace. Pozici horní a dolní části se téměř podařilo „seřídit“ do osy a papoušek třetí den od zákroku začal normálně přijímat potravu. Chtěl bych ještě doplnit, že u pacienta bylo provedeno i RTG vyšetření se zaměřením na kalcifikaci kostry a bylo zjištěno, že není dostatečná a to mohlo ještě navíc umocnit problém s vychýlením zobáku. Proto majitel bude pacientovi podávat doplněk ke krmení s přídavkem kostitvorných minerálů(Ca,P..) a vitamínů. FOTO : 1. Vybočení – vyosení horní a dolní části zobáku o 30°. před zákrokem. Papoušek je focen v kleci z důvodu aby dráty klece lépe zdůraznily průběh zobáku, 2. Elektrokauterizace…zastavování krvácení dřeňové vrstvy při korekci zobáku v narkóze, 3. Pacient po zákroku

NOVOTVAR NA ZOBÁKU U ALEXANDRA MALÉHO

Novotvar v oblasti přechodu kůže a sliznice zobáku u alexandra malého (Psittacula crameri). Tento útvar, velikosti a tvaru hrášku, se vyvíjel asi 3 týdny. Začal vyrůstat ze sliznice dutiny zobákové. V této době ještě z vnějšku nebylo nic patrné a chovatel nic nepozoroval. Pak začal útvar viditelně přerůstat přes okraj zobáku do kůže a papoušek začal mít problém s příjmem potravy. Chovatel navštívil naší ordinaci. Po zhodnocení situace bylo navrženo chirurgické odstranění této masy. Operace byla provedena v celkové anestezii a novotvar byl úspěšně odstraněn metodou elektrokauterizace. U odebraného vzorku bylo provedeno cytologické vyšetření. Pacient se zotavuje a má šanci na vyléčení.

OVARIÁLNÍ ( VAJEČNÍKIVÁ) CYSTA U KOČKY

VAJEČNÍKOVÉ(OVARIÁLNÍ) CYSTY U KOČKY. Ne zřídka se v naší ordinaci setkáváme u koček s tímto problémem dysbalance pohlavních hormonů, kdy nedojde na vaječníku k uzrání Graafova folikulu, fyziologickému prasknutí a ovulaci(uvolnění vajíčka do vejcovodu).Tyto folikuly perzistují, zvětšují se a přetvářejí se v cysty. Aktivita hormonu estrogenu, který se vytváří na vaječnících, stále pokračuje a způsobuje prodloužené až trvalé mrouskání. Tato estrogenizace organismu významně negativně mění chování kočky, která je neustále v „nadrženém stavu“ a později může dojít i k zánětu dělohy. Významným a účinným řešením této situace je kastrace. V příspěvku z naší praxe je ukázka cystozního vaječníku (cysta vypadá jako průsvitný váček „puchýř“), který byl odstraněn při operaci.

PORANĚNÍ PRSTU U ŽAKA

U mladého papouška šedého došlo k vážnému poranění zadního prstu v místě nášlapné plochy o ostrý předmět. Rána krvácela a při kontaktu s bidýlkem se situace mechanickým drážděním zhoršovala. Hrozila nekróza a následná amputace postiženého prstu. V ordinaci byla zhodnocena situace. Navrhli jsme amputaci prstu odložit a dát šanci k jeho záchraně konzervativním přístupem – lokální a celkovou terapii. Významným přípravkem na rány tohoto charakteru pomohl nový léčebný přípravek Healer Animal gel. Díky i trpělivému přístupu majitele pacienta se nám podařilo s mírnými komplikacemi prst po 2 měsících zachránit, rána se úplně zahojila, prst je živý, jeho citlivost a funkčnost je však zatím mírně snížena.

Na obrázku může být: text

NOVOTVAR DÁSNĚ U PSA

Novotvar dásně relativně velkých rozměrů se vytvořil na dásní v horní čelisti v oblasti premolárů u psa seniora malého plemene. Novotvar svou velikostí a tvarem se dostal až nad skusnou část korunek zubů a tím pacientovi způsoboval bolestivost, krvácení a bránil normálnímu zpracování potravy. Řešením bylo odstranění této patologické léze elektrokauterizací v celkové anestezii, zároveň byl odstraněn zubní kámen ultrazvukem včetně extrakce poškozených zubů po předchozím biochemickém a hematologickém vyšetření krve. Ze vzorku odebraného novotvaru bylo provedeno cytologické vyšetření. Pacientovi se po zákroku velice ulevilo, je čilý a začal normálně přijímat potravu. Prognóza recidivy z dlouhodobého hlediska zůstává otevřená……

Na obrázku může být: one or more people , text a food

MASTOCYTOM V UCHU MLADÉHO PSA

Mastocytom v uchu. Chtěl bych se zmínit o případu kožního nádoru, který není vzácný co se týče častosti výskytu u psů, ale je poměrně vzácný u mladého psa. U našeho pacienta, psa velkého plemene, teprve desetiměsíčního juniora se na vnitřní straně ušního boltce při vstupu do vnějšího zvukovodu během jednoho měsíce vytvořil (relativně rychle) novotvar kulatého tvaru o průměru 2 cm. Tento útvar nadále narůstal, ucpával vchod do zvukovodu, způsoboval svědění a začal krvácet. Jediným řešením bylo chirurgické odstranění. Operace byla provedena metodou elektrokauterizace a vzorek byl zaslán do referenční histologické laboratoře, která diagnostikovala MASTOCYTOM, benigní kožní nádor. Operační rána se po mírných komplikacích (krvácení) nakonec vyhojila dobře. Pacient dva měsíce po operaci má ucho zcela v pořádku bez recidivy (viz foto).

Na obrázku může být: text

POŠTOLKA OBECNÁ ( FALCO TINNUNCULUS) – PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) – preventivní vyšetření. Pacient nečekaně pěkně pózuje..

Na obrázku může být: one or more people a bird