UPŘESNĚNÍ VHODNÉ DOBY KRYTÍ FEN (CYTOLOGIE POŠEVNÍ SLIZNICE, PROGESTERON )

Upřesnění vhodné doby připuštění u fen na základě cytologického vyšetření poševního výtěru a monitorování hladiny pohlavních hormonů, především PROGESTERONU v krvi v období říje – hárání. Feny patří k diestrickým zvířatům, tzn., že během sezóny proběhnou ve většině případů dva pohlavní cykly, to ale platí pouze pro 65% fen, dalších 35% se mohou hárat 1 x ročně nebo i 3xročně. První hárání u fen většinou proběhne ve věku od 6. do 12. měsíce stáří, kdy se dostávají do tzv. pohlavní dospělosti. Od věku 18 – 24 měsíců jsou feny v chovné dospělosti. Pod pojmem hárání se rozumí dvě fáze pohlavního cyklu, které trvají zhruba 21 dní : proestrus a estrus. V proestru dochází k růstu folikulů a produkci samičího hormonu estrogenu a to se odráží fyziologicky na zevních příznacích – častější močení a olizování vulvy (čistění), která začíná být edematózně zduřená, od 3. – 5. dne začíná řídký a později lakově červený výtok, který zesílený trvá asi do 9.-14. dne. V tuto dobu je fena pro psa nejatraktivnější, ale krytí stále odmítá. V druhé fázi (estrus) dozrávají folikuly s vajíčky a vaječníky začínají produkovat progesteron., výtok z pochvy slábne a je hlenovitý . Fena je svolná k páření !!!!! Tato situace vhodné doby připuštění podle výše uvedených klinických příznaků platí pouze pro 60% hárajících fen, u kterých se má uvoněné vajíčko, které má životnost asi 3 dny, reálně setkat ve vejcovodu se spermii s životností až 5 dní . U zbylých 40 % případů vhodná doba krytí nemusí odpovídat popsaným klinickým příznakům hárání a to je častým důvodem neúspěšného krytí. Tato situace je nevýhodná zvláště u chovných fen, které musí být dovezené ke krycímu psovi na velké vzdálenosti či do zahraničí. Z těchto důvodu doporučujeme monitorování hárání fen s cílem upřesnění doby ovulace a tím určení nejvhodnějšího termínu krytí. Provádíme cytologická vyšetření poševní sliznice speciální barvicí technikou, kde na základě zralosti vrchní vrstvy buněk (nezralé buňky mají jádro, zralé buňky jsou bez jádra – čím více bezjaderných buněk, tím vhodný termín krytí je reálnější). Ještě daleko přesnější metodou je určení hladiny progesteronu v krvi. Odběr krve u hárající feny se doporučuje v rámci hárání minimálně 2 x v rozmezí jednoho až několika dní, podle situace. Pokud tato hladina progesteronu v krvi stoupá, je to důkaz, že na vaječníku už došlo k prasknutí folikulu, uvolnění vajíčka. Při určité hladině v krvi se doporučuje fenu krýt, případně inseminovat. 25. den po nakrytí doporučujeme u feny ultrasonografické vyšetření na potvrzení či vyloučení březosti. Foto : 1 a 2 – proestrus, jaderné buňky, cytologický nález poševní sliznice, 3 – VRCHOL ESTRU, cytologický nález bezjaderných buněk poševní sliznice, vhodná doba připuštění, 4 – SONO potvrzení březosti, lze vidět dva plodové váčky, 5 – Výsledek …(ukázka z naší praxe..)

Není k dispozici žádný popis fotky.

 

UŠNÍ PRAŠIVINA U KOŤAT – MIKROSKOPICKÝ NÁLEZ

Strupovka ušní ( Otodectes cynotis) – ukázka mikroskopického nálezu z obsahu zevního zvukovodu kotěte ( z našeho pracoviště). Tento roztoč, který je velice obtížně viditelný pouhým okem (bílé tečky, 0,3mm), relativně často napadá zevní zvukovod koček, v menší míře i psů a ostatních masožravců. Vývojový cyklus trvá tři týdny. Kočka se nejčastěji může nakazit přímým kontaktem s napadenými zvířaty(….např. z matky na kotě) nebo potřísněnými předměty. Roztoč způsobuje zánět vnějšího zvukovodu, zpočátku nemusí vyvolat žádné klinické příznaky a majitel nemusí nic poznat. Později dochází k tvorbě hnědého mazu, ucho začíná být svědivé až bolestivé, oteklé a může dojít až k perforaci bubínku. Pokud se tato diagnóza odhalí včas a to potvrzením mikroskopického nálezu roztoče, je nemoc velice dobře vyléčitelná během dvou až tří týdnů.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a text

Kalous ušatý (Asio otus), mládě v ordinaci

 Kalous ušatý (Asio otus), mládě 

Na obrázku může být: pták

CIZÍ PŘEDMĚT V OKU PET KRÁLÍČKA

Stéblo sena, délky asi 10 cm se dostalo do oka pet králíčka, zřejmě během příjmu potravy, neobvyklým způsobem. Stéblo se stočilo do kruhu velikosti oka a zaklínilo se zamaskovaně po obvodu mezi oční bulvu a obě víčka(horní a dolní) tak, že ho nešlo vidět, majitel ho nepostřehl. Během dvou dní pacient začal být neklidný, oko začalo být oteklé, bolestivé, načervenalé a začal vytékat hnisavý výpotek. Majitel proto navštívil ordinaci. Byl proveden výplach a revize oka, kde byl nalezen překvapivě tento cizí předmět, který byl ihned odstraněn. Způsobil akutní traumatický hnisavý zánět spojivky a mírně poškodil i rohovku. Po vytažení stébla došlo u pacienta k velké úlevě, byla nasazena lokální terapie. Po několika dnech došlo k úplnému vyléčení oka.

Na obrázku může být: text

LOKÁLNÍ HLUBOKÁ DERMATITIDA

Hluboký lokální bakteriální zánět na přechodu kůže a nosní houby. Tato situace nastala u tříletého psa z neznámé příčiny, zřejmě po poranění a následnému místnímu průniku infekce až do hlubších vrstev kůže a tím vzniku asi 4 cm nepravidelně oválného, dosti zduřelého zánětlivého ložiska. Z napadené léze byly odebrány vzorky k mikroskopickému vyšetření (nanašem pracovišti) a mikrobiologickému vyšetření (v referenční veterinární laboratoři). Léčba této lokalizace je komplikovanější, protože pacient je schopen svým jazykem „umýt a očistit“ lokálně aplikované léčebné preparáty. Nicméně, po několika týdnech od zahájení nejenom lokální, ale i celkové terapie, včetně podávání imunostimulačních preparátů se situace začala významně zlepšovat. V současné době je kůže bez patologického nálezu.

Na obrázku může být: text

HLUBOKÁ FOLIKULITIDA, DEMODIKÓZA U PSA

Hluboká folikulitida, demodikóza. U čtyřletého psa křížence se rozvinul rozsáhlý zánět kůže – hluboká folikuitida s mikroskopickým nálezem roztoče rodu DEMODEX ( foto č. 2), který je původcem červené prašiviny. Jedná se o nepříjemné, prognosticky ne zcela příznivé onemocnění v souvislosti s narušením imunitního systému a následnému sekundárnímu rozvoji bakteriální infekce. V celkové anestezii musela být kůže očistěna , srst nad patologickými lézemi ostřihána a odebrány vzorky k mikroskopickému vyšetření ( foto č. 1). Byla zahájena dlouhodobá celková a lokální terapie, která spočívala v aplikaci antibiotik, cílená terapie proti vnějším (…demodex, blechy, klíšťata….) i vnitřním parazitům. Byly prováděny pravidelné koupele speciálními léčebnými šampony…… Dále byly aplikovány imunostimulační preparáty, vitamíny a minerální látky na podporu imunitního systému. K mírnému zlepšení došlo asi 7 dní po zahájení terapie. K významnějšímu zlepšování začalo docházet asi až po třech týdnech. Léčba trvala dva a půl měsíce a v současné době, asi tři měsíce po jejím ukončení, lze optimisticky konstatovat, že pacient to zvládl. Je zcela zdráv, kůže a srst je ve výborném stavu bez náznaku recidivy.(foto 3 ). ( Příspěvek je zveřejněn se souhlasem majitele pacienta)

Na obrázku může být: text

KOMPLIKOVANÝ POROD UKONČENÝ CÍSAŘSKÝM ŘEZEM

 

Vybavování štěněte z dělohy při císařském řezu jako doplněk k předchozímu příspěvkuk

Vybavování štěněte z dělohy při komplikovaném porodu ukončeným císařským řezem – jen krátká ukázka jako doplněk k předchozímu příspěvku. Na videu vidíte odstraňování plodových obalů, zpřístupnění dýchacích cest, přestřihnutí pupečního provazce. Asi za 30 sekund dojde k hlasovým projevům štěněte ( to už na videu není). Byla zachráněna všechna tři štěňata a matka. 🙂

Zveřejnil(a) MVDr.Palička Miroslav-Veterinární ordinace Korunka dne Úterý 16. července 2019

Úzké porodní cesty byly příčinou komplikovaného porodu, který musel být ukončen císařským řezem. Matka i štěňata tuto dnešní situaci zvládly.

Na obrázku může být: 1 osoba, text

ÚRAZ HLAVY A OTOK OKA U ARY ČERVENORAMENNÉHO

Úraz hlavy a otok oka u ary červenoramenného (ara nobilis). Tento druh ary měří pouze 30 cm a patří mezi nejmenší na světě. Ve volné přírodě žije v pralesích Venezuely. U našeho pacienta, dle anamnézy majitele, došlo při letu papouška v místnosti k nárazu do okna. Došlo ke krátkodobé ztrátě vědomí, následně ke krátkodobému zmatení a apatii. Během dne došlo k traumatickému otoku levého oka (foto č.1). Po klinickém vyšetření v ordinaci a zhodnocení situace byla nasazena lokální i celková terapie a doporučen klidový režim. Pacient začal normálně přijímat potravu a otok oka se začal během čtyř dnů zmenšovat (foto č.2). V současné době je pacient veselý, chování je zcela normální a stav oka bez klinických příznaků (foto č. 3-5 ). Pacient tuto situaci zvládl. (ukázka z naší praxe)

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a pták

BLEPHARITIS ACUTA U AGAMY VOUSATÉ (Pogona vitticeps)

Oboustranný akutní zánětlivý otok víček a spojivek u agamy vousaté (pogona vitticeps). Tato situace nastala u osmileté pacientky, zřejmě v důsledku chybně nainstalovaného tepelného a UV zařízení do terária, kdy nebyla dodržena expoziční vzdálenost. Asi dva dny po této instalaci začala víčka značně otékat, zároveň se zmenšovaly oční štěrbiny a začal se rozvíjet zánětlivý proces, pacientka začala být světloplachá. Proto majitel navštívil ordinaci, kde po klinickém vyšetření byla zahájena terapie a doporučena náprava v instalaci UV a tepelného zdroje. Agama se začala další dny zotavovat a desátý den po zahájení terapie je stav očí zcela normální, bez následků.

Na obrázku může být: meme a text