Folikulární cysta, pseudotumor u papouška šedého (Psittacus erithacus). Chtěli bychom se s vámi podělit se zajímavým případem z naší praxe. U šestiletého pacienta se vytvářelo asi měsíc podkožně, v prsní oblasti ložisko, které se pomalu prostorově zvětšovalo až do velikosti pětikoruny. V tomto ložisku došlo částečně ke ztrátě peří, začalo světlat, vředovatět, částečně krvácet a perforovat zapřičiněním i sebepoškozováním (kousáním) papouška. Po návštěvě v ordinaci a klinickém vyšetření jsme vyslovili podezření na neoplastický proces a doporučili operativní řešení odstranění této patologické léze. Operace byla realizována v celkové anestezii. Odebraný vzorek byl zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře. Pacient operaci zvládl, byl nasazen ochranný límec, byla zahájena lokalní a celková terapie (antibiotika, výživové roztoky, podpora imunitního systému). Výsledek histologického vyšetření naštěstí vyloučil maligní nádorovitý proces a diagnostikoval folikulární cystu, která byla komplikována zánětlivým procesem. Za 14 dní byly vytaženy z operační rány stehy. V současné době, 5 měsíců po zákroku je pacient bez patologických změn. Musím říci, že velkou zásluhu v pooperační péči a v konečném výsledku měli majitelé pacienta, kteří zvládali péči s plným nasazením.
Foto : 1. Pacient před zákrokem, 2. Operativní odstraňování ložiska, 3. Částečný obsah vytažený z patologické léze, 4. Operační rána bezprostředně po operaci (sutura), 5. Již probuzený pacient z celkové anestezie po zákroku s ochranným límcem.
 
 
Prolaps poraněného penisu u želvy vroubené (Testudo marginata). Penis želv je nepárový kopulační orgán na rozdíl od ostatních plazů (ještěři, hadi), kteří mají párový kopulační orgán – tzv. hemipenis. U mladého pacienta, který je chován samostatně, došlo k uvolnění penisu, trvalému vyhřeznutí a následnému poranění od vnějšího prostědí. Tato situace trvala už asi dva dny, a proto majitel navštívil ordinaci. Po zhodnocení situace se nabízela dvě řešení : 1. ošetření orgánu, jeho repozice a provedení fixačních stehů na kloace nebo 2. amputace. Vzhledem k tomu, že orgán byl již dosti poškozen a pravděpodobnost recidivy byla vysoká, rozhodli jsme se pro radikální terapeutické řešení – amputaci penisu, která byla provedena v celkové anestezii. Následovala antibiotická terapie a aplikace výživových roztoků. Samec za několik dní po zákroku začal přijímat potravu i vylučovat. V současné době je zcela bez problémů.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruptura podklíčkového vzdušného vaku u papouška šedého. Ptáci mají 5 párů vzdušných vaků, díky nímž může být transportován kyslík do plic nejen při nádechu ale i při výdechu a tím je umožněno racionální dýchání i při letu. Další význam vzdušných vaků spočívá v tom, že nadlehčují tělo (zasahují mezi orgány i do dlouhých kostí), zmenšují hustotu těla, podíl na termoregulaci, slouží jako rezonátory pro zesílení hlasu a zmenšují mezisvalové tření. Někdy se může stát, že v důsledku poranění nebo jiných příčin dojde poškození stěny vzdušného vaku a vzduch se dostane podkožně.
Chtěl bych se stručně s vámi podělit se zkušeností z naší praxe s touto tématikou. U papouška šedého docházelo v průběhu asi 7 dnů k nafukování (doslova) pod kůži v oblasti pravého ramene a částí křídla, které se tímto odchylovalo od původní polohy. Majitel navštívil ordinaci, s tím, že papoušek se jednostranně nafukuje, nemotorněji se pohybuje, ale jinak je aktivní a chuť do potravy je zachována. Po klinickém vyšetření a zhodnocení situace byla provedena punkce a tím vypuštění vzduchu z postižené oblasti a upřesnění diagnózy. Ihned došlo k efektu „splasknutí“. Už za dva dny ale nastala recidiva a nafouknutí postižené oblasti se bohužel opakovalo. Přistoupili jsme k radikálnějšímu řešení – incisní dekompresi v celkové anestezii. Řeznou ranku kůže v oblasti vypuštění vzduchu jsme nechali otevřenou, bez sutury několik týdnů až do vyhojení . K recidivě už nedošlo a majitel hlásí, že papoušek rok po zákroku je bez problémů.
Foto : 1.a 2.Vzduchová „bublina“ pod kůži křídla,3. Incise po dekompresi, 4.Pacient po zákroku
 

 

Stopkatý leiomyom pochvy u feny. Tento typ novotvaru patří mezi nezhoubné (benigní) nádory hladké svaloviny. U devítileté feny malého plemene se vyvíjel, zřejmě několik měsíců, skrytě v pochvě  podlouhlý tuho elastický útvar. Až nabyl větších rozměrů vyhřezl přes vulvu a tím upozornil majitele, který ihned navštívil ordinaci. Kromě klinického vyšetření byla provedena vaginoskopie, při které bylo zjištěno, že tento podlouhlý, tuhoelastický útvar stopkatého tvaru, velikosti 4 cm vycházi z okraje horní poševní stěny. Po biochemickém vyšetření krve byl tento útvar v celkové anestezii operativně odstraněn a zaslán na histologické vyšetření do referenční laboratoře, která potvrdila výše zmíněnou diagnózu. Pacientka je bez klinických příznaků a pravidelně chodí na zdravotní kontroly. Foto : 1. Vyhřezlý leiomyom pochvy přes vulvu před zákrokem., 2. Odstraněný novotvar, 3. Pacientka 14 dní po zákroku

Žlutá tělíska (corpus luteum) na vaječníku kočky. Malá ukázka pohledu na vaječník kočky, kdy dochází za fyziologické situace v době pohlavního cyklu k tvorbě žlutých tělísek. Žluté tělísko je dočasná žláza s vnitřní sekreci, která se vytvoří na vaječníku v místě po prasknutí Graafova folikulu, z kterého se uvolní vajíčko do vejcovodu (ovulace). Vajíčko dozraje a je připraveno k oplodnění. Vlastní žluté tělíso je velikosti prosného až pšeničného zrna a prominuje nad povrch vaječníku. Produkuje hormon PROGESTERON, který mimo jiné chrání březost. Pokud kočka zabřezne, je produkován téměř do konce březosti. Pokud kočka nezabřezne, žluté tělísko zaniká.
Foto : Pohled na pohlavní orgány při rutinní kastraci z naší praxe. A-vaječník, B-pravý děložní roh, C-levý děložní roh stočený do operační rány, Červené šipky – žlutá tělíska na vaječníku.
 

Mikroskopický nález vajíček vnitřních parazitů – roupů (Oxyurida) v trusu želvy hvězdnaté (Geochelone elegans). Pacient se projevoval již několik týdnů sníženým příjmem potravy a mírnou apatii. Parazitologické vyšetření trusu odhalilo významnou invazi roupů. V zorném poli mikroskopu lze vidět až šest vajíček o velikosti 70 x 30 mikrometrů. Je dobře viditelná i jejich struktura, kde uvnitř se vyvíjí budoucí larva. Dospělí jedinci roupů měří asi 1 cm a parazitují v zadním úseku střeva. Nakažení na ostatní želvy probíhá příjmem vajíček roupů z infikovaného vnějšího prostředí. Řešením je odčervení, aplikace výživových roztoků a dodržování zoohygienických podmínek

 

Tail slip (vyklouznutí ocasu) u osmáka degu (Octodon degus). U tohoto typu poranění  dochází ke svlečení kůže a tím obnažení svalů a chrupavčité části zadní části ocasu. V přírodě to může být jeden z obranných mechanismů při úniku před napadením predátorem (něco jako ještěrka, které se uvolní ocas aby mohla uniknout), a nebo tato situace může nastat při neopatrné manipulaci  se zvířetem. Řešením je amputace obnažené části a ošetření pahýlu suturou. Většinou se pahýl hojí dobře. Ocas už však do původního stavu nedorůstá, na rozdíl od ještěrky. Na fotce je ukázka osmáka degu z naší praxe, kdy k tomuto poranění došlo při manipulaci chovatele (dítěte), který ho chytl nešťastně za ocas. Pacient byl ošetřen ještě tentýž den.

Chtěl bych se zmínit o neobvyklém nálezu z naší praxe. V kůži psa středního plemene, na zádech v oblasti hrudních obratlů se asi během čtyř měsíců vyvinul útvar nepravidelného tvaru do velikosti třešně, jedna třetina prominovala nad povrch a byla neosrstěná. Klinicky připomínal zhoubný nádor. Pacient, kromě této léze, se projevoval zcela normálně. Masa byla chirurgicky odstraněna a zaslána na rozbor do referenční laboratoře na histologické vyšetření, kde bylo zjištěno, že diagnózou je Fibroadnexální hamartom. Hamartom je normální tkáň, která se vzácně nachází na nesprávném místě a může připomínat i maligní nádorovitý proces. Naštěstí se tedy nejednalo o nádor, operační rána se vyhojila dobře a bez komplikací. Foto : Hamartom před operaci (červená šipka) a situace bezprostředně po zákroku.

 

Malý vzorek některých zajímavých močových kamenů různých tvarů, barev a velikostí (2mm-4cm) z naší praxe, chirurgicky – terapeuticky odstraněných z močového měchýře psů a koček s diagnostikovanou cystitidou způsobenou urolitiázou.

Genetická diagnostika laryngeální paralýzy a polyneuropatie (obrna hrtanu a celková porucha nervové soustavy) u amerických stafordšírských teriérů.
Toto onemocnění je vrozené a považuje se za genetickou vadu. Projevuje se neurologickými projevy již u štěňat starších tří měsíců. Dochází nejdříve k narušení inervace hrtanu a později dalších periferních nervů, zejména zadních končetin. Dochází k potížím s dýcháním, nastává špatná koordinace pohybu a slabost pánevních končetin. Toto onemocnění je neléčitelné se špatnou prognózou. Zcela nově, v rámci výzkumu, se zjistilo, že tato vada je i u amerických stafordšírských teriérů ( dříve už i rotwailerů a černých ruských teriérů) geneticky podmíněna a dokonce tento patogenní genetický kód lze přečíst, analyzovat z DNA. I klinicky zdraví psi mohou být nosiči pro tento gen. Řešením této situace je geneticky prověřovat potenciálně chovné jedince a pozitivní usměrňovat nebo vylučovat z dalšího chovu.
Odběr vzorků na analýzu DNA se provádí výtěrovým tampónem ze sliznice dutiny tlamy a aplikuje na speciální médium na kartě, která se odesílá do genetické laboratoře. Náš klient, dlouhodobý a zkušený chovatel amerických stafordšírských teriérů se podílí na tomto programu , je v kontaktu se zahraniční laboratoří (University of Missouri), která tento výzkum provádí. V této věci – odběry genetických materiálů, naše ordinace spolupracuje. ( foto : zdraví pacienti, 3 a 8 měsíční junioři AST)